Prejsť na obsah

KPÚ Žilina – Nové archeologické nálezy v Kysuckom Novom Meste

KPÚ Žilina – Nové archeologické nálezy v Kysuckom Novom Meste - ilustračný obrázok
Od minulého roka prebiehajú na veľkej časti intravilánu Kysuckého Nového Mesta výkopové práce v súvislosti s výmenou rúr distribúcie tepla. Krajský pamiatkový úrad Žilina vykonáva pravidelné obhliadky výkopov, počas ktorých boli na niektorých miestach objavené najmä pozostatky zaniknutých starších objektov.

Na ulici Janka Jesenského medzi bytovým domom č. 1234 a domom č. 389/23 (pod gymnáziom) boli v profiloch výkopu identifikované pozostatky kamenného múru (obr. 1, 2).

Na Pivovarskej ulici za obchodným domom COOP Jednota a starým pivovarom bol vo výkope objavený veľký zdeštruovaný objekt (pravdepodobne zaniknutý dom) s identifikovanými dvoma fázami kamennej dlažby – staršia zo sivého kameňa, mladšia z kameňa červenohnedej farby (obr. 3, 4).

O cca 150 m nižšie na tej istej ulici bolo na rozhraní bytových domov 1140 a 1310 objavené torzo kamenného múru (obr. 5).

Výkopy sa realizovali aj v mestskom parku, kde bol kedysi cintorín a kaplnka (obr. 6). Objavených bolo niekoľko čiastočne opracovaných kameňov pochádzajúcich buď z kamenného múru lemujúceho kedysi cintorín alebo pravdepodobnejšie zo zmienenej zaniknutej kaplnky. Na násypoch z výkopov v severovýchodnej časti parku sa našlo viacero rozlámaných ľudských kostí. Bager však porušil aj jeden kompletný hrob, ktorý sa nachádzal v severovýchodnej časti parku oproti budove č. 549 a mestskému kultúrnemu domu, z ktorého sme ešte našli pozostatky truhly (obr. 7) a viacero kostí. Neďaleko neho zo steny výkopu čiastočne vytŕčala poškodená ľudská lebka (obr. 8).

Vývoj Kysuckého Nového Mesta je stále pomerne neznámy. Aj tieto drobné nálezy tak dopĺňajú jeho historickú mozaiku.

Nové archeologické nálezy v Kysuckom Novom Meste

Nové archeologické nálezy v Kysuckom Novom Meste

Nové archeologické nálezy v Kysuckom Novom Meste

Nové archeologické nálezy v Kysuckom Novom Meste

Nové archeologické nálezy v Kysuckom Novom Meste

Nové archeologické nálezy v Kysuckom Novom Meste

Nové archeologické nálezy v Kysuckom Novom Meste

Nové archeologické nálezy v Kysuckom Novom Meste