Prejsť na obsah

„Tu sú levy“ – alebo nová mapa košických monumentov

„Tu sú levy“ – alebo nová mapa košických monumentov - ilustračný obrázok
Na dávnych mapách námorníkov i svetových objavovateľov boli neznáme a neprebádané končiny označované príznačným latinským názvom – „Hic sunt leones“, alebo aj „Hic sunt dracones“ – teda „tu sú levy“ (alebo draci). V čase pandémie, karantén a home-office bolo v prvom polroku zrazu viac času aj na bádanie či spracovávanie neznámeho. V tom všetkom sa našiel čas aj na dokončenie dlho pripravovaného digitálneho vylepšenia mapových podkladov „s levími miestami“ pre chránené územia. Zamestnanec KPÚ Košice Ing. arch. Róbert Kiráľ finalizoval nový komplexný mapový výstup pre poznanie a vyhodnocovanie územia Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice (MPR) – našej najväčšej pamiatkovej rezervácie na Slovensku, spolu s jej ochranným pásmom. Vo výnimočne precíznom mapovom grafickom diele sú tu po prvýkrát vyznačené výtvarné diela vo verejnom priestore, plochy záhrad, historické ploty i medziparcelačné múry, aktuálne i zaniknuté parcelačné čiary, ako aj vybrané zaniknuté či asanované objekty. Aktulizované je vyznačenie všetkých národných kultúrnych pamiatok. Jestvujúce parky a parkové úpravy sú vykreslené v idealizovanej podobe. Stavebné objekty sú v mape graficky vyhodnotené z hľadiska ich veku v troch kategóriách: (A.) objekty historické od stredoveku po obdobie secesie, (B.) objekty prechodných štýlov od rannej moderny po socialistický realizmus a (C.) objekty novodobé od neskorej moderny po súčasnosť. Najvýnimočnejšou vrstvou mapy, vypracovanou po vzore ikonickej Nolliho mapy Ríma z roku 1748, je vykreslenie verejných interiérových priestorov, a síce interiérov 14-tich sakrálnych objektov na území MPR Košice a interiéru historického štátneho divadla. Mapa tak poskytuje vôbec prvýkrát v histórii zobrazovania Košíc pohľad na pôdorysy všetkých kostolov a synagóg v historickom jadre mesta na jednom grafickom liste.

Autor: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice

Nová mapa košických monumentov

Nová mapa košických monumentov

Nová mapa košických monumentov

Nová mapa košických monumentov