Prejsť na obsah

Veľtrh Nostalgia 2012

Pamiatkový úrad SR sa v dňoch 6. – 9. decembra 2012 zúčastnil veľtrhu NOSTALGIA 2012. Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie prezentoval procesy digitalizovania národných kultúrnych pamiatok na svojom špecializovanom pracovisku (ODGD). Celý projekt digitalizácie pamiatkového fondu prebieha v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry – Národný projekt č. 4 – Digitálny pamiatkový fond.

OPIS_CARARE fotogrametria tri_D_skener Optic_skener

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Vydavateľstvo SLOVART uviedli druhú knihu z edície Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Okres Martin vo štvrtok 6. 12 . 2012 v rámci 9. ročníka ARTEXPO NOSTALGIA v Dome umenia, Námestie SNP 12, Bratislava.

pozvanka_nostalgia_12