Prejsť na obsah

Oficiálne oznámenie nominácie lokality Dunajský Limes na zápis do Zoznamu svetového dedičstva

Oficiálne oznámenie nominácie lokality Dunajský Limes na zápis do Zoznamu svetového dedičstva - ilustračný obrázok
Nominačný projekt Hranice Rímskej ríše – Dunajský LimesNominačný projekt „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes“ (Frontiers of the Roman Empire – the Danube Limes), ktorý bol pripravený v štvorstrannej spolupráci Nemecka, Rakúska, Slovenska a Maďarska, bol k 1. februáru predložený Centru svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Spoločný medzinárodný projekt predložila v zmysle predchádzajúceho vzájomného dohovoru maďarská strana zo svojej národnej kvóty. Týmto momentom sa začal jeden a pol ročný proces posudzovania, v závere ktorého by pamiatky rímskych hraníc na rieke Dunaj mohli získať status svetového dedičstva UNESCO.

Oficiálne oznámenie predloženia nominácie sa uskutočnilo 2. februára 2018 v Budapešti počas slávnostného podujatia za účasti zástupcov inštitúcií a expertov podieľajúcich sa na príprave nominácie, novinárskej obce a širšej odbornej verejnosti. Význam udalosti svojou prítomnosťou podčiarkli predstavitelia maďarského úradu predsedu vlády – Nándor Csepreghy, námestník ministra a štátny tajomník pre parlamentné záležitosti, a Dr. Csaba Latorcai, námestník štátneho tajomníka pre kultúrne záležitosti. V úvodnom príhovore N. Csepreghy vyzdvihol Dunajský Limes ako príkladný projekt medzinárodnej vedeckej a kultúrnej spolupráce, ktorý sa môže stať inšpiráciou pre ďalšie krajiny s ambíciou zapísať svoje pamiatky rímskeho Limesu do Zoznamu svetového dedičstva. Detaily nominačného projektu a viacročný proces jeho prípravy vo svojich príhovoroch predstavili národní koordinátori nominácie – prof. Zsolt Visy (Maďarsko), Dr. Ruth Pröckl (Rakúsko) a Dr. Katarína Kosová (Slovensko).

2300-stranová nominačná dokumentácia „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes“ zahŕňa 98 pamiatok (zložených z celkovo 164 komponentov) situovaných pozdĺž 1500 km dlhého severného úseku hraníc Rímskej ríše na rieke Dunaj – od bavorského Bad Göggingu až po Kölked na maďarsko-chorvátskej hranici. Zo slovenských lokalít niekdajšieho rímskeho Limesu sú súčasťou nominácie národné kultúrne pamiatky Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave-Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) „Kelemantia“ v Iži. Kompletný nominačný projekt je k nahliadnutiu v Archíve Pamiatkového úradu SR.

Vo svojom najväčšom rozsahu, počas 2. storočia po Kr., zasahovala vonkajšia hranica Rímskej ríše tri kontinenty a bola vyjadrením mimoriadnych vojenských i organizačných schopností Rímskeho impéria. Jedinečnú svetovú hodnotu hraníc Rímskej ríše uznal Výbor svetového dedičstva už v roku 1987, kedy bol do Zoznamu svetového dedičstva zaradený Hadriánov val (Anglicko), a tiež pri doplnení tejto lokality o Hornogermánsko-rétsky Limes (Nemecko) v roku 2005 a Antoninov val (Škótsko) v roku 2008. Rozhodnutie Výboru o tom, či bude do Zoznamu svetového dedičstva zapísaný Dunajský Limes, sa očakáva v lete 2019. V rámci hodnotiaceho procesu bude posudzovaná nielen jedinečnosť pamiatok dunajského limesu, ale aj zabezpečenie ich ochrany a stav zachovania.

Nominácia Dunaj Limes do UNCESCO - Nándor Csepreghy

Nominácia Dunaj Limes do UNCESCO - Zsolt Visy

Nominácia Dunaj Limes do UNCESCO - Ruth Proeckl

Nominácia Dunaj Limes do UNCESCO - Katarína Kosová