Prejsť na obsah

KPÚ Trnava – Neolitický nález pri trnavských hradbách

KPÚ Trnava – Neolitický nález pri trnavských hradbách - ilustračný obrázok

Pri archeologickom výskume v súvislosti s výstavbou sa v polohe pri hradobnom múre v Trnave podarilo naraziť na praveký sídliskový objekt datovaný do mladšej doby kamennej – neolitu. Jeho dochovanie do dnešných dní je vecou šťastných okolností, nakoľko sa zachoval v úzkom pruhu územia medzi hradbou a mestskou priekopou, prekrytý mladším stredovekým valom. Objekt obsahoval veľké množstvo maľovanej keramiky datovanej do I. stupňa lengyelskej kultúry. Nález dotvára naše poznatky o osídlení Trnavy v mladšej dobe kamennej a nadväzuje na významné nálezy zlomkov neolitických venuší medzi ulicami Františkánska a Štefánikova, ku ktorým došlo v roku 2016 pri výstavbe objektu City Residence. Nový nález ukazuje, že severozápadná časť historického jadra je vybudovaná na pozostatkoch významného sídliska lengyelskej kultúry, ktoré siaha až do predpolia stredovekého mestského opevnenia.

Text: Mgr. Peter Grznár

Archeologický nález pri hradobnom múre v Trnave 2020, foto: Mgr. Andrej Žitňan

Archeologický nález pri hradobnom múre v Trnave 2020, foto: Mgr. Andrej Žitňan

Archeologický nález pri hradobnom múre v Trnave 2020, foto: Mgr. Andrej Žitňan

<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava