Prejsť na obsah

Nečakaný návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do Rožňavy

Nečakaný návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do Rožňavy - ilustračný obrázok
„ Kopali za zpěvu hymnů a hlasitých modliteb a božským vnuknutím nalezli tělo i kotvu, s níž bylo hozeno do moře, a dopravili jej do Tersony. Potom řečený Filozof přišel s tělem svatého Klimenta do Říma a s úctou je uložil v kostele, který má dnes světcovo jméno. Ukázalo se při tom mnoho zázraků.“

(Jakub de Voragine: Legenda Aurea, Praha 1984, preklad: V. Bahník – A. Vidmanová)

Okrem ústupujúcej korony, ďalšia dobrá správa pred Veľkou nocou. Posledný marcový deň v roku 2021 sa do Rožňavy po dvadsiatich ôsmych rokoch aj „bez kopania“ a akoby malým pamiatkárskym zázrakom nečakane navrátil vzácny obraz sv. Klimenta – rímskeho pápeža od Antona Haffnera z roku 1866. Toto nezvestné umelecké dielo bolo spolu s ďalšími umeleckými predmetmi odcudzené z miestnej kaplnky na Kalvárii ešte v roku 1993, kde pôvodne vo svätyni táto olejomaľba na plátne visela. Svätý Kliment (Klement) I. – Rímsky, ako pápež z 1. storočia je v Cirkvi váženým uctievaným svätcom – mučeníkom (sviatok 23. novembra), a je tiež patrónom baníkov, námorníkov či kamenárov. Známy príbeh nájdenia jeho relikvií na Kryme a ich prenesenia do Ríma sa spája práve s našimi vierozvestcami sv. Cyrilom – Konštantínom a sv. Metodom. Jeho závesný obraz, ktorý bol a stále je evidovanou hnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou zaregistrovali v ponuke českej dražobnej spoločnosti pracovníci pôvodného vlastníka – Rímsko-katolíckeho biskupského úradu v Rožňave. Zistenú skutočnosť tak ohlásili polícii, a zároveň požiadali aj o pomoc pri stotožnení a identifikácii obrazu Krajský pamiatkový úrad Košice, ktorý poskytol informácie zo svojej databázy. Následne sa tieto informácie cez Ministerstvo vnútra SR a v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR nahlásili príslušným orgánom Českej republiky, ktoré obraz obratom zadržali, a po vybavení potrebných náležitostí aj úspešne navrátili na Slovensko. Vlastník o týchto objavoch informoval na aktuálnej tlačovej konferencii, kde poďakoval všetkým zúčastneným stranám za pomoc. Zároveň informoval, že obraz bude dočasne umiestnený v rožňavskej katedrále, nakoľko na rožňavskej kalvárii prebieha etapovito jej obnova. O ďalších pokračovaniach týchto zaujímavých príbehov Vás budeme radi aj ďalej informovať.

Spracoval: Ing. arch. Miroslav Timár, KPÚ Košice, pracovisko Rožňava – Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice

Fotografie: KPÚ Košice, pracovisko Rožňava – digitálny archív (autor: Ing. Dagmar Gdovinová); foto č. 001, 003 – archív PÚ SR Bratislava

Návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do Rožňavy

Návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do Rožňavy

Návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do Rožňavy

Návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do Rožňavy

Návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do Rožňavy

Návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do Rožňavy

Návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do Rožňavy

Návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do Rožňavy