Prejsť na obsah

Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok

Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok - ilustračný obrázok

Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok
Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2008, 287 s.
ISBN 978-80-8085-673-1

Titulka knihy Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok

Cena: 15 €

Publikácia je prvým dielom pripravovanej edície, ktorej zámerom je predstaviť verejnosti pamiatkový fond SR. Prezentuje výsledky terénneho, pramenného, analytického i komparatívneho výskumu hnuteľných a nehnuteľných pamiatok a pamiatkových území realizovaného Pamiatkovým úradom SR a Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, ako aj aktuálne informácie, ktoré sú súčasťou evidencie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Úvodné kapitoly sú venované náčrtu širších historických, spoločenských, politických a kultúrnych súvislostí, ktoré ovplyvňovali formovanie skúmaného územia, vývoja jeho výtvarného umenia, umeleckých remesiel a architektúry. V katalógovej časti sú po úvodnom hlavnom sídle okresu a jeho katastrálnych častiach abecedne zoradené jednotlivé obce. Pri každej obci sú uvedené jej historické názvy, podoba a popis platného erbu, geografická poloha, stručný historický vývoj a charakteristika urbanizmu. Nasledujú samotné heslá o národných kultúrnych pamiatkach, ktoré sa v obci nachádzajú.

Titulka knihy Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok