Prejsť na obsah

Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin

Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin - ilustračný obrázok

Pozvánka na výstavy Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin a Prvá budova Slovenského národného múzea. Výstavy budú prebiehať od 28. januára 2014 do 31. marca 2014 v SNM v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa, Ulica A. Kmeťa 20, Martin.

Výstava Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres MartinVýstava Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin je sprievodným podujatím k rovnomennej publikácii, ktorú vydali Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. v decembri roku 2012 ako výstup z vedecko-výskumného projektu PÚ SR zameraného na prehlbovanie a syntézu poznatkov o pamiatkovom fonde získaných základným výskumom. Dvadsať veľkorozmerných panelov predstaví verejnosti výber z pamiatkového fondu okresu Martin v jeho druhovej aj časovej rozmanitosti. Doplní ich výber predmetov z depozitárov SNM v Martine – pôvodných súčastí inventáru kostolov, kaštieľov a iných hnuteľných pamiatok, nálezy z archeologických lokalít a i., ktoré sprítomnia príbehy niektorých prezentovaných pamiatok.

Výstavu pripravil Pamiatkový úrad SR s finančným prispením Ministerstva kultúry SR, s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0375-10 a tlačiarne Neografia, a.s., Martin v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine.
Výstava Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres MartinVýstava Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres Martin
Úvodný panel na výstave Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres MartinPanel sakrálna architektúra - renesancia na výstave Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres MartinPanel kaštiele a kúrie - Necpaly na výstave Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres MartinPanel profánna architektúra - administratívne budovy na výstave Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres Martin