Prejsť na obsah

Nálezy v krove evanjelického kostola v Poprade-Spišskej Sobote

Nálezy v krove evanjelického kostola v Poprade-Spišskej Sobote - ilustračný obrázok

Evanjelický kostol augsburského vyznania v Poprade-Spišskej Sobote je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri kultúrnych pamiatok pod č. 3061/1 a nachádza sa v Pamiatkovej rezervácii Spišská Sobota. Bol postavený v r. 1777 tesne pred vydaním tolerančného patentu. V r. 1897, kedy boli obnovené fasády a interiér, bol pôvodný kresaný hambálkový vešadlový krov s pozdĺžnou nižšou hrebeňovou stolicou pod hambálkami doplnený v priečnych väzbách po oboch stranách o šikmé vzpery zdola kolmo čapované do pootočených stredových väzníc zrejme pre zvýšenie únosnosti pri kladení novej škridlovej strešnej krytiny.

Dlho nenavštívené podkrovie historickej stavby nám opäť raz ukázalo, aké poklady môže takýto priestor skrývať. Napriek komplikovanejšiemu prístupu do krovu dlhým rebríkom cez dieru v klenbe lode sme vykonali obhliadku a diagnostiku porúch kostola pre spracovanie technickej správy kultúrnej pamiatky v rámci projektu Pro Monumenta II.

Pri obhliadke boli v krove kostola objavené viaceré cenné doklady ohľadom stavebnej činnosti. Rok postavenia krovu 1777 bol spolu s insígniami MSW vyznačený na zdvojenom stĺpe. O úpravách krovu v r. 1897 svedčia mnohé nápisy čiernou farbou na väzných trámoch a pomúrniciach či vzperách krovu, ktoré hovoria o majstrovi strechárovi Jozefovi Gabrielovi z Kunewaldu (dnešný Kunín v okrese Nový Jičín v Českej republike). Z totožného mesta pochádzajú aj škridle signované nápisom „HEINRICH ZEIKE KUNEWALD NEUTITSCHEN“. Do tretice potvrdzuje tieto úpravy krovu slabo čitateľný podpis zrejme tesárskeho majstra s datovaním 1897 modrou rudkou na vzpere pod sekundárne vloženou väznicou.

Ale všetky uvedené doklady nakoniec predčil na slovenské pomery pomerne ojedinelý nález tabuľky z hrubého papiera, priklincovanej na zdvojenom stĺpe s veľkým nápisom „Zur Errinerung“ (Pre pamäť). Dnes už veľmi slabo čitateľný text pravdepodobne zaznamenal okolnosti úpravy krovu a výmeny strešnej krytiny, resp. aj iných úprav, nakoľko sa v ňom uvádzajú viaceré roky (1777, 1852, 1875, 1888, 1897).

Budeme radi, ak sa niekto s príslušnou expertízou podujme tento text bližšie preskúmať a preložiť.

Ing. arch. Pavol Jackovič, odbor preventívnej údržby pamiatok Pamiatkového úradu SR

Nálezy v krove ev.kostola v Poprade-Spišskej Sobote Nálezy v krove ev.kostola v Poprade-Spišskej Sobote Nálezy v krove ev.kostola v Poprade-Spišskej Sobote Nálezy v krove ev.kostola v Poprade-Spišskej Sobote Nálezy v krove ev.kostola v Poprade-Spišskej Sobote Nálezy v krove ev.kostola v Poprade-Spišskej Sobote Nálezy v krove ev.kostola v Poprade-Spišskej Sobote Nálezy v krove ev.kostola v Poprade-Spišskej Sobote Nálezy v krove ev.kostola v Poprade-Spišskej Sobote Nálezy v krove ev.kostola v Poprade-Spišskej Sobote Nálezy v krove ev.kostola v Poprade-Spišskej Sobote Nálezy v krove ev.kostola v Poprade-Spišskej Sobote