Prejsť na obsah

KPÚ Košice – Nález železného noža z laténskej doby

KPÚ Košice – Nález železného noža z laténskej doby - ilustračný obrázok

V jarných mesiacoch roku 2019 sa po orbe v záhrade rodinného domu v obci Pozdišovce (okr. Michalovce) našiel laténsky železný nôž s krúžkovým ukončením rukoväte. Nálezca v zmysle platnej legislatívy nález ohlásil a odovzdal na KPÚ Košice. Celková dĺžka predmetu je 402 mm. Samotná rukoväť bez ukončenia je krátka (cca 80 mm) mierne oblúkovo prehnutá postupne sa rozširujúca smerom k čepeli. Čepeľ je cca 280 mm dlhá s odlomeným špicom, ktorý mierne smeruje do hora. Najväčšia dochovaná šírka čepele je 57 mm. Šírka rukoväte pri oku je 21 mm. Hrúbka noža je najväčšia v priestore rukoväte okolo 10 mm. Predmet v stave prevzatia nemá viditeľné znaky výzdoby alebo značkovania. Je na ňom vidno prirodzenú koróziu, avšak napriek tomu je vo veľmi dobrej kondícii.

Text a foto: Martin Pristáš

Nález laténskeho noža v obci Pozdišovce, foto: M.Pristáš