Prejsť na obsah

KPÚ Žilina – Nález stredovekej nástennej maľby v kostole sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom

KPÚ Žilina – Nález stredovekej nástennej maľby v kostole sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom - ilustračný obrázok
V stredovekom kostole bývalého františkánskeho kláštora Panny Márie v Okoličnom od roku 2010 postupne prebiehajú výskumné práce, práce na obnove a reštaurovaní interiéru. V roku 2018 bol v rámci reštaurátorského výskumu potvrdený predpoklad existencie nástenných malieb v štyroch poliach hviezdicovej klenby hlavnej lode. Po základnom očistení malieb od sekundárnych vrstiev sa ukázali monumentálne figurálne výjavy zachované v pomerne dobrom stave. Maľby sú vytvorené technikou pravej fresky s detailmi v technike secco.
Vzhľadom na presné dendrologické datovanie krovu nad trojlodím (1488-1490) môžeme klenby s nástennými maľbami, ktoré museli vzniknúť hneď po jeho zastrešení, datovať do 90. rokov 15. storočia.
V jednotlivých poliach klenby sú zobrazení v tom období nanajvýš aktuálni a „moderní“ františkánski svätci – sv. Bonaventura, Panna Mária s dieťaťom a kľačiaci františkán, stigmatizácia sv. Františka, sv. Bernardín Sienský s biskupom (sv. Ľudovít Toulouský ?).
Reštaurátorský výskum v ďalších častiach lode a presbytéria pokračuje etapovite vzhľadom na náročnosť výstavby lešenia do značných výšok veľkolepej rebrovej klenby. Pravdepodobne však nezostane len pri týchto štyroch výjavoch svätcov a do budúcna sa môžeme tešiť na ďalšie zaujímavé a cenné nálezy neskorogotickej maľby.

Mgr. Jana Piecková

Interiér kostola s maľbami

Interiér kostola s maľbami

Interiér kostola s maľbami

Interiér kostola s maľbami

Interiér kostola s maľbami

Interiér kostola s maľbami