Prejsť na obsah

KPÚ Košice – Nález unikátneho pokladu a základov renesančného kostola sv.Martina v Obišovciach

KPÚ Košice – Nález unikátneho pokladu a základov renesančného kostola sv.Martina v Obišovciach - ilustračný obrázok
Počas odstraňovania podlahy v Kostole Ružencovej Panny Márie v Obišovciach, okres Košice – okolie, došlo k nálezu základov staršieho zaniknutého kostola (obr. 1) a v zmysle rozhodnutia KPÚ Košice bol následne realizovaný spoločnosťou Triglav s.r.o. pamiatkový archeologický výskum, ktorý mal zistiť rozsah dochovaných základov so zameraním pôdorysu kostola, objasniť vznik zaniknutého objektu a zdokumentovať prípadne ďalšie nálezy (predpokladané hroby) a nálezové okolnosti. Terénna časť výskumu prebiehala v dňoch 3. – 7. februára 2020.
Počas tretieho dňa výskumu bol v lodi pod maltovým lôžkom pôvodnej kamennej podlahy, v blízkosti južného ostenia západného vstupu do kostola, nájdený unikátny poklad mincí uložených v keramickom hrnčeku prikrytý malou kamennou platňou (obr. 2). Poklad tvorí dokopy viac ako 500 kusov mincí, z čoho väčšinu tvoria banícke výplatné známky. Strieborné mince boli zabalené separátne, zrejme do ľanovej tkaniny. Mince datujú zakopanie tohto pomerne rozsiahleho pokladu najskôr do roku 1702.
Súčasťou pokladu sú banícke výplatné známky a mince, ktoré boli razené v Košiciach, v Smolníku, ale aj v Banskej Štiavnici, čo svedčí o putovaní veriacich aj z týchto krajov, a ktorí tu tieto milodary zanechali. Súčasťou pokladu sú aj poľské razby. Preto je pravdepodobné, že kňaz, ktorý mal v správe kostol a farnosť v čase opätovných nepokojov tieto nahromadené finančné prostriedky ukryl pod podlahou pred povstalcami, a časom odišiel. Viac sa zrejme nevrátil a o poklade pod podlahou nikomu nepovedal a vďaka tomu sa nám tento nesporne unikátny poklad vysokej numizmatickej a historickej hodnoty zachoval (obr. 3).
Historické pramene hovoria, že po potlačení Tӧkӧliho povstania, niekedy medzi rokmi 1685 – 1687, sa vrátil na kysackú faru, pod ktorú v tom období Obišovce patrili, katolícky farár. Vieme o ňom, že bol Poliak, a že bol slepý na jedno oko (monooculus), v 90. rokoch 17. storočia už oslepol úplne. Kostol aktívne spravovali katolíci do roku 1705, počas Rákociho povstania rebelanti kostol vyplienili (1705) a ten ostal v dezolátnom stave, opustený, pustý a prázdny skoro tri roky, stávalo sa, že v letných mesiacoch vyhľadával dobytok v kostole chládok. Poľský kňaz bol vyhnaný, vrátil sa do svojej krajiny .
Aktuálny výskum však predpokladaný stredoveký pôvod pútnickej tradície v polohe Putnok v Obišovciach nepotvrdil. Zaniknutý starší kostol vznikol v období renesancie a v polovici 19. storočia bol rozobraný a nahradený súčasným kostolom.
Literatúra:
KMEC, Jozef. Pútnické miesto Obišovce. Diecézna svätyňa a jej milostivý obraz Panny Márie. Tonio : Košice, 2018, s. 45-47.

Text: Peter Šimčík (Triglav s.r.o.) a Martin Pristáš (KPÚ Košice)

Archeologický výskum základov staršieho kostola v Obišovciach, foto: Mgr. Peter Šimčík

Keramický hrnček prikrytý malou kamennou platňou, v ktorom sa nachádzalo viac ako 500 mincí, foto: Mgr. Peter Šimčík

Poklad tvoriaci viac ako 500 kusov mincí objavený v základoch kostola v Obišovciach, foto: Mgr. Peter Šimčík