Prejsť na obsah

KPÚ Trnava – Nález trámu ľudového domu s vročením 1856 v obci Borský Mikuláš, miestna časť Borský Peter

KPÚ Trnava – Nález trámu ľudového domu s vročením 1856 v obci Borský Mikuláš, miestna časť Borský Peter - ilustračný obrázok

Krajský pamiatkový úrad Trnava prevzal v máji 2018 drevený
stropný trám s vročením 1856 ako nález pochádzajúci zo zbúraného ľudového
domu z miestnej časti Borský Peter, obce Borský Mikuláš, okres
Senica.

Na jar roku 2018 bol objekt zbúraný z dôvodu zlého
technického stavu a plánovanej výstavby nového rodinného domu (bungalov). Noví
vlastníci poskytli okrem trámu KPÚ Trnava fotodokumentáciu objektu pred
zbúraním (pohľad uličný a dvorový, trám s vročením) a historické
fotky zachytávajúce dom a jeho časti.
Objekt nebol zapísaný ako národná kultúrna pamiatka.

Ľudový dom tvoril samostatný prízemný hĺbkovo orientovaný
objekt obdĺžnikového pôdorysu so sedlovým zastrešením umiestnený na pozemku pri
parcelnej severnej hranici s odstupom od ulice. Objekt bol vystavaný zo
zrubovej konštrukcie, s prístennými štyrmi stĺpmi popri pozdĺžnych
fasádach, ktoré podopierali vodorovnú nosnú konštrukciu. Steny boli zvonka
omazané hlinenou omietkou a opatrené vápenným náterom. Dom tvoril trojpriestor
so vstupom v strede dvorovej fasády. V prednej izbe na stropnom tráme sa
nachádzalo vročenie 1856 umiestnené v
ozdobnej kartuši. Ľudový dom bol zastrešený sedlovou strechou so štítom
orientovaným do ulice s vertikálnym debnením. Krytinu tvorila pálená keramická
bobrovka ukončená trojuholníkovým tvarom, typom pálenej škridly, ktorý je
v obci a danom regióne známy ako najstarší.

V zmysle § 40 pamiatkového zákona je každý povinný takýto alebo podobný nález pamiatkovej hodnoty (napr. pri búraní stavby) oznámiť krajskému pamiatkovému úradu. Vhodné je taktiež vopred informovať príslušné pracovisko v prípade, ak má dojsť k asanácii staršej stavby, aby krajský pamiatkový úrad mohol zabezpečiť jeho dokumentáciu.

Dvorová fasáda objektu, jar 2018, foto: Radovan Koprna Stropný trám s vročením v dome pred zbúraním, foto: Radovan Koprna

prevzatie nálezu: Matúš Sládok

text: Renáta Žemberová

<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava