Prejsť na obsah

KPÚ Trnava – Nález technického diela na toku Trnávky

KPÚ Trnava – Nález technického diela na toku Trnávky - ilustračný obrázok
V súvislosti s výstavbou polyfunkčnej budovy v meste Trnava sa v priestore zasypaného toku Trnávky našli pozostatky neznámeho technického diela interpretovateľného ako bitúnok, garbiareň či mlyn. V nálezovej situácii sa na bývalom dne a brehoch Trnávky v hĺbke asi 2,5 až 3 metre našli torzá drevených kolov nesúcich pôvodne nadzemnú konštrukciu zložitejšieho pôdorysu. Ústredným prvkom situácie je drevený doskový žľab, či náhon osadený prostredníctvom drevených spojov na priečnych podvaloch v polohe dna koryta Trnávky. Uvedený žľab sa nachádza v osi murovaného priepustu v mestskej hradbe, ktorý usmerňoval potok Trnávka mimo stredoveké mesto. Nájdená situácia bude ďalej archeologický skúmaná a plánuje sa aj odber vzoriek na dendrochronoligické datovanie.
Autor textu a fotografií: Mgr. Peter Grznár


Nález technického diela na toku Trnávky, foto: P.Grznár Nález technického diela na toku Trnávky, foto: P.Grznár Nález technického diela na toku Trnávky, foto: P.Grznár Nález technického diela na toku Trnávky, foto: P.Grznár Nález technického diela na toku Trnávky na mape 2.vojenského mapovania


<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava