Prejsť na obsah

KPÚ Žilina – Nález strieborných a zlatých mincí

KPÚ Žilina – Nález strieborných a zlatých mincí - ilustračný obrázok
V sobotu 23. marca 2019 bol na Krajský pamiatkový úrad Žilina telefonicky nahlásený nález mincí v k. ú. obce Likavka. Podľa opisu nálezcov, manželov z Martinčeka, sa malo v mieste rozrytom po diviakoch nachádzať niekoľko malých strieborných mincí, pravdepodobne jedna zlatá minca, zlomky hlinenej nádoby a medený, resp. bronzový predmet. Zástupca Krajského pamiatkového úradu Žilina Mgr. Martin Furman, PhD. spolu s kolegyňou Mgr. Barborou Danielovou z Oravského múzea vykonali obhliadku miesta nálezu a podrobne zdokumentovali zistené skutočnosti. Na ploche cca 1 x 2 m sa v plytkej jamke nachádzalo rozbité hlinené dno nádoby s mincami, ktoré boli koróziou prilepené na zvyšky látky a na vnútornú stenu nádoby a vedľa ležala kovová pokrievka. Poklad obsahoval vyše 1600 ks strieborných denárov Mateja Korvína, Vladislava II. Jagelovského, Ľudovíta II. Jagelovského, Jána Zápoľského a Ferdinanda Habsburského, jeden groš a dva zlaté dukáty Ľudovíta II. Jagelovského. Mince pochádzajú z obdobia od konca 15. storočia do roku 1527. V súčasnosti intenzívne pracujeme na ich vyčistení. Krajský pamiatkový úrad Žilina chce aj touto cestou vyzdvihnúť postup nálezcov a ich snahu o záchranu nálezu. Na miesto príjemnej túry strážili vyše troch hodín miesto nálezu pred turistami a miestnymi obyvateľmi, ktorí neďaleko pokladu brali zeminu do svojich záhrad.

Situácia nálezu, foto: Martin Furman

PMince a fragmenty hlinenej nádoby a textílie, foto: Peter Ledaj

Podklad pozostávajúci z 1600 ks strieborných denárov, jedného groša a dvoch zlatých dukátov, foto: Peter Ledaj

<<< Späť na aktuality KPÚ Žilina