Prejsť na obsah

KPÚ Trnava – Nález stredovekej sakrálnej stavby v Šamoríne

Pri predstihovom archeologickom výskume v susedstve románskeho tzv. kalvínskeho kostola v Šamoríne došlo k nálezu stredovekej sakrálnej stavby centrálneho pôdorysu interpretovanej ako karner (kostnica). Základy stavby sú vyhotovené z kameňa, pôvodne nadzemná časť zase z tehál nazývaných plevovky, vďaka ktorým je možné túto architektúru datovať do 12. až 13. storočia. V susedstve stavby sa našli pozostatky relatívne mohutnej tehlovej architektúry neznámej funkcie datovanej do vrcholného resp. neskorého stredoveku. V rámci územia Slovenska ide o archeologický nález veľkého kultúrneho a historického významu. V týchto chvíľach na mieste prebieha podrobný archeologický výskum, ktorý spresní datovanie ako aj funkciu oboch stavieb.

uskutočnenie nálezu: máj 2018
obhliadka a text : Peter Grznár

Aktualizácia 22/5/2018: Cirkevný Zbor v Šamoríne Reformovanej Kresťanskej Cirkvi na Slovensku požiadal KPÚ TT o stiahnutie zverejnených fotografií z miesta nálezu.

<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava