Prejsť na obsah

KPÚ Trnava – Nález stredovekej delovej gule v skalickom opevnení

KPÚ Trnava – Nález stredovekej delovej gule v skalickom opevnení - ilustračný obrázok

Pri vnútornej strane skalického mestského opevnenia na ulici Podhradie bola v novembri minulého roka nájdená kamenná delová guľa. Guľa s priemerom 20cm má odlomenú časť zo svojej hmoty čo naznačuje, že bola použitá pri vojenskej akcii a nie je to len pozostatok výbavy historickej zbrojnice. Je pravdepodobné, že guľa pochádza z obhliehacieho dela umiestneného vo výhodnej polohe niekde v priestore dnešnej kalvárie, odkiaľ sa po výstrele dostala do vnútra hradieb. Kameň na výrobu delových gúľ prevládal najmä v stredoveku. Je preto pravdepodobné, že nález pochádza z obliehaní mesta Skalica v rokoch 1445 až 1448.
delová guľa - detail miesta nálezu miesto nálezu gule, v pozadí vnútorná strana hradby mestského opevnenia