Prejsť na obsah

Nález sekery zo staršej bronzovej doby v okrese Skalica

Nález sekery zo staršej bronzovej doby v okrese Skalica - ilustračný obrázok

Počas prieskumu známeho archeologického náleziska v okrese Skalica, potrebného pre podklad na zabezpečenie zvýšenia jeho ochrany, sa našiel zriedkavý archeologický predmet – sekera zo staršej bronzovej doby. Doposiaľ je to z tohto skúmaného náleziska najstarší kovový predmet. Prieskum realizovali archeológovia Pamiatkového úradu SR, KPÚ Trnava a nadšenci archeológie z občianskych združení.

Menšia sekera má dĺžku 9,5 cm, rozšírenú vejárovitú sečnú časť, plytko prežliabnuté ploché strany s náznakmi bočných líšt a zahrotené tylo. Patrí do tzv. saského typu sekier, ktorého najstaršie exempláre sa vyrábali ešte z medi.

Podobné sekery sa na Slovensku našli vo Veľkom Grobe (okr. Galanta), Úľanoch nad Žitavou (okr. Nové Zámky), Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (okr. Topoľčany), Levoči, Valalikoch-Všechsvätých (okr. Košice-okolie), Barci (okr. Košice-okolie) a v Česku napr. v Prahe-Liboci, Lounech-Seběchleboch (ústecký kraj) a Žatci (ústecký kraj). Jadro ich výskytu je v strednom Nemecka a Sasku. Vyskytujú sa napr. aj v Maďarsku, Poľsku a Holandsku. Nachádzajú sa v pokladoch i ako ojedinelé nálezy. V západných častiach Slovenska sa začínajú vyskytovať v neskorej fáze nitrianskej kultúry (cca okolo 1900 p. n. l.), kedy na juhozápadne Slovensko výrazne prenikal ľud únětickej kultúry z Moravy a sú typickým kovovým artefaktom počas celého jej trvania (končí okolo 1 750 p. n. l.). V úňetickej kultúre sa pri výrobe kovových predmetov už presadil bronz, zliatina medi a cínu. Na východnom Slovensku sa sekery tohto typu objavujú trochu neskôr, v závere koštianskej kultúry a pretrvávajú ešte v mladšom úseku kultúrneho komplexu Otomany-Füzesabony (do cca začiatku 17. storočia).

V nedávnom období sa v trnavskom kraji zo starších úsekov bronzovej doby našli dva ďalšie ojedinelé, ale náhodné nálezy. Oba na území Hlohovca. V roku 2017 bronzová čepeľ z tzv. dýky na palici z únětickej kultúry a v roku 2021 krátky meč (dlhá dýka) zo záveru kultúrneho komplexu Maďarovce-Věteřov-Böheimkirchen a začiatku mohylových kultúr z prelomu staršej a strednej bronzovej doby (16./15. storočie p. n. l.).

Text a foto: M. Sládok, KPÚ Trnava