Prejsť na obsah

Nález sekery v koryte Hrona

Nález sekery v koryte Hrona - ilustračný obrázok

Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica bol ohlásený archeologický nález nájdený v koryte rieky Hron. Ide o sekeru objavenú náhodne počas ryžovania prírodného zlata metódou šlichovej prospekcie v blízkosti obce Slovenská Ľupča. Podľa informácií nálezcu, sa na tomto mieste pod skalným prahom v rieke, pod vplyvom vodného víru, tvorí sedimentačná lavica, v ktorej dochádza ku kumulácii priplaveného materiálu. Nedávno bola na rovnakom mieste zistená keltská minca.

Na základe svojho tvaru je sekera radená k širočinám. Jej ostrie je rozšírené smerom nadol, má esovite prehnutú spodnú časť čepele a predĺženú tuľajku. V tylovej časti je ukončená obuchom. Na čepeli sa nachádza otvor v tvare trojlístka. V mieste krčku medzi tuľajkou a ostrím je vyrazená značka výrobcu – v štíte vyobrazené dve protiľahlé písmená T, v horných rohoch štítu doplnené dvomi bodmi. V dotyku krčka a tuľajky je zdobená lineárnou tauziou žltým kovom. Jej váha je 860 g.

Širočiny s obuchom sa začínajú v materiálnej náplni objavovať niekedy okolo polovice 15. storočia a ich vývoj pokračoval až do novoveku. Ich využitie bolo predovšetkým remeselnícke prípadne univerzálne. Niektoré druhy sekier však, najmä v období vrcholného stredoveku, môžeme zaradiť výlučne medzi militáriá. Výnimočnosť týchto exemplárov dokladajú aj ich výzdobné prvky. Za dobu rozmachu bojových sekier v strednej Európe sa pokladá obdobie od konca 14. storočia do 16. storočia, kedy sa používali v boji proti plátovej zbroji.

Dôvody, ako sa takéto predmety dostávajú do vodných tokov sú rôzne. V našom prípade však pravdepodobne ide o stratu pri prechode brodom cez rieku Hron na trase významnej diaľkovej historickej cesty. O kontinuálnom využívaní tohto miesta na prechod cez rieku svedčí aj torzo dreveného novovekého mosta situovaného cca 10 m proti prúdu od súčasného železného mosta. Mýto v Slovenskej Ľupči, a to nielen cestné ale aj riečne, je v písomných prameňoch doložené najneskôr v 16. storočí. Nie je vylúčené, že zbraň mohla slúžiť niektorému so strážcov mýtnej stanice.

Na lokalite je pripravovaný archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely, do ktorého budú zapojení aj potápači.

Text: Monika Fratričová, KPÚ Banská Bystrica