Prejsť na obsah

KPÚ Banská Bystrica – Nález románskych prvkov v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici

Počas realizácie 1. etapy reštaurátorského výskumu zameranej na interiér národnej kultúrnej pamiatky – Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici bolo nájdené románske okno na západnej strane transeptu pôvodne osvetľujúce bočnú severnú svätyňu. Na základe obdobných indícii na ploche muriva s omietkami a nátermi bolo potvrdené ďalšie románske okno na západnej strane transeptu pôvodne osvetľujúce bočnú južnú svätyňu. Výskumom na 1. pilieri od svätyne medzi hlavnou a bočnou severnou loďou bol odkrytý románsky pilier v pôvodnom výškovom rozsahu (pätka, driek, hlavica) a zároveň bola zistená staršia kamenná dlažba priliehajúca k pätke piliera. Na protiľahlej strane – na stene bočnej severnej lode bol zistený románsky polpilier v pôvodnom výškovom rozsahu (pätka, driek, hlavica). Nájdené prvky boli plošne prekryté pri poslednej klasicistickej slohovej úprave po požiari v roku 1806.
Tieto nálezy dokladujú rozsah objemového členenia, výškového usporiadania a architektonického riešenia interiéru transeptu románskej baziliky – kláštorného kostola sv. Mikuláša (dnes farského Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie) z 1. polovice 13. storočia, ktorá bola súčasťou kláštora dominikánov.

Mgr. Andrea Gregová
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica

celkový pohľad na NKP

pohľad na západnú stenu transeptu pred bočnou severnou loďou

detail románskeho okna na západnej stene transeptu pred bočnou severnou loďou

detail hlavice románskeho polpiliera bočnej severnej lode (pod  transeptom)

detail pätky románskeho piliera (1. pilier od svätyne medzi hlavnou a bočnou severnou loďou)

detail drieku románskeho piliera (1. pilier od svätyne medzi hlavnou a bočnou severnou loďou)

detail hlavice románskeho piliera (1. pilier od svätyne medzi hlavnou a bočnou severnou loďou)

<<< Späť na aktuality KPÚ Banská Bystrica