Prejsť na obsah

Nález pravekého hrobu pod materskou škôlkou v Brestovanoch

Nález pravekého hrobu pod materskou škôlkou v Brestovanoch - ilustračný obrázok

Pri stavebných úpravách materskej škôlky v Brestovanoch narazili pracovníci na ľudské kosti. Pri obhliadke pracovníkmi KPÚ Trnava a Západoslovenského múzea v Trnave sa zistilo, že ide o hrobový nález. Podrobnejší výskum a vyzdvihnutie nálezu koncom minulého týždňa ukázal, že išlo o 4000 rokov starý hrob zo staršej doby bronzovej obsahujúci typický ženský šperk ako kostené korálky, medený náramok a dve záušnice v tvare vŕbového listu.

Kostra svedčila o uložení pochovanej ženy v skrčenej polohe na ľavom boku. Na základe nájdených predmetov i charakteru hrobu sme mohli nález zaradiť do staršej doby bronzovej, konkrétne k nositeľom tzv. nitrianskej kultúry. Tá patrí k najstarším kultúram doby bronzovej na Slovensku a pre jej predstaviteľov je typické postupné zavádzanie výroby bronzu, teda zliatiny už predtým známej medi s cínom, výsledkom čoho bol kov lepšej pevnosti i tvrdosti. Odkrývanie hrobu bolo ale tentokrát predsa len iné, ako obvykle, pretože na výskum a nálezy sa prišli pozrieť všetky triedy miestnej základnej školy i škôlky. Odkrývanie hrobu sa zmenilo na živú ukážku práce archeológov i prednášku o živote a zvykoch našich predkov. Napriek tomu, že išlo o hrob, nás príjemne prekvapil a potešil záujem detí i starších školákov. Je to dôkaz, že i praveké nálezy, i keď nemajú naratívnosť písomných prameňov, dokážu rozprávať príbehy a komunikovať naprieč niekoľkými tisícročiami.

Škôlka sa nachádza na ploche národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ a park (č.ÚZPF 780/1-2) v katastrálnom území Malé Brestovany. Kaštieľ pochádza z obdobia klasicizmu z 1.polovice 19. storočia. Zaujímavé je ale jeho umiestnenie na miernej vyvýšenine, ktorá zjavne pritiahla i praveké osídlenie. Tento nález prišiel vo vhodný čas, pretože práve vzniká nová monografia o dejinách obce a tieto objavy ju môžu obohatiť.

Text a foto: Peter Grznár, KPÚ Trnava