Prejsť na obsah

KPÚ Bratislava – Náhodný nález ostrohy odhalil neznáme výšinné praveké sídlisko

KPÚ Bratislava – Náhodný nález ostrohy odhalil neznáme výšinné praveké sídlisko - ilustračný obrázok

Posledný piatok v marci po pracovnej dobe bol členom Občianskeho združenia Hradiská ohlásený nález ostrohy trčiacej z vývratu stromu v Malých Karpatoch na území mesta Modra. Nálezca dodržal pokyny archeológa KPÚ, nález ponechal na mieste tak ako ho našiel a zamaskoval ho. Vzhľadom na ohrozenie nálezu už nasledujúci deň archeológovia KPÚ Bratislava a KPÚ Trnava s pomocou nálezcu a ďalšieho dobrovoľníka ostrohu zdokumentovali, vyzdvihli a vykonali prieskum okolia, počas ktorého okrem iných artefaktov našli črepy z nádob rámcovo datovaných do bronzovej doby. Doposiaľ pritom nebol z tejto lokality evidovaný žiadny archeologický nález spred novoveku. Ostroha pochádza zo 14. až 15. stor. a minimálne na bodci má rytú výzdobu. PÚ SR zabezpečí jej odbornú konzerváciu.
Počas prieskumu sa zistilo, že lokalita je niekoľko rokov devastovaná tzv. detektoristami, preto sa museli vykonať aj opatrenia na jej ochranu.
Miesto nálezu ostrohy v Malých KarpatochNález ostrohy v Malých Karpatoch

Text a foto: Matúš Sládok

<<< Späť na aktuality KPÚ Bratislava