Prejsť na obsah

Nález maľby v prejazde Thurzovho domu v Levoči

Nález maľby v prejazde Thurzovho domu v Levoči - ilustračný obrázok

Thurzov dom je súčasťou bloku domov na severovýchodnej strane Námestia Majstra Pavla v Levoči a patrí medzi najhodnotnejšie architektúry v meste, vznikol spojením dvoch starších objektov pri prestavbe v roku 1504. Dom patril do roku 1534 Jurajovi Thurzovi, ktorý ho v tomto roku daroval Martinovi Syglerovi, vlastnili ho významné osobnosti a bol viackrát prestavovaný. Začiatkom 19. storočia ho do vlastníctva získal pán Ľubovnianskeho panstva, Augustín Raisz, ktorý ho dal v roku 1824 radikálne renovovať. V roku 1902 dom kúpil Vidor Csáky a v rokoch 1903 až 1904 dal prestavať prednú časť domu a hlavnú fasádu opatriť sgrafitom podľa návrhu Štefana Groha z Budapešti. Dom patril Csákyovcom až do roku 1945, kedy bol znárodnený a od roku 1949 v ňom sídli archív.

Pri obnove domu bola na lomenej klenbe prejazdu odkrytá neskorogotická maľba s motívom Veraikonu neseného anjelmi – zobrazuje hlavu Krista so svätožiarou, po jej stranách sú vyobrazené z profilu malé postavy kľačiacich anjelov odeté do dlhých rúch previazaných v páse stuhou, ktorých konce povievajú dozadu za chrbtom, s dlhými štíhlymi krídlami vyrastajúcimi z chrbta, hlavy majú zaklonené dozadu, pričom jednu ruku majú vystretú nahor a druhú nižšie, pridržiavajúc plátno na ktorom je zobrazená Kristova hlava. Do maľby negatívne zasahuje v spodnej časti sekundárny vstupný otvor a staršie rozvody elektroinštalácie, napriek tomu ide o pomerne ucelený výjav, ojedinele zachovaný sakrálny motív v meštianskej architektúre, ktorý je vhodné reštaurovať a prezentovať.

Spracovala: Mgr. Emília Poláková, KPÚ Prešov – prac. Levoča

Edit: KPÚ Prešov 14.8.2023