Prejsť na obsah

KPÚ Trenčín – Nález kalichu z konca 15. až 16. storočia v Nitrianskom Pravne

KPÚ Trenčín – Nález kalichu z konca 15. až 16. storočia v Nitrianskom Pravne - ilustračný obrázok

Obec Nitrianske Pravno vznikla pravdepodobne už v 13. storočí no mestské právo mu boli udelené až v r. 1335. Kataster obce má bohatú históriu a jeho najstaršie osídlenie pochádza z mladšej doby kamennej (lengyelskej kultúry). Od tejto doby bol kataster obce kontinuálne osídlení až do dnešnej doby. Výraznou dominantou obce je kostol, ktorý bol postavený v prvej polovici 14. storočia. Slúžil najmä nemeckému obyvateľstvu tejto obce. Na konci roku 2018 bola zahájená obnova ďalšej cirkevnej pamiatky v obci a to kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Kaplnka bola postavená v roku 1770 ako neskorobaroková centrálna stavba zaklenutá kupolou s lucernou a stavbu financoval Andrej Briešťanský. Kaplnka stojí na mieste súčasného cintorína, ktorý vznikol po jej postavení. Pri sanácií – zemných prácach – kaplnky bol objavený kalich, pravdepodobne pochádzajúci z konca 15. až 16. storočia. Počas prehliadky miesta nálezu pracovníkmi KPÚ Trenčín, prac. Prievidza boli objavené keramické črepy a fragmenty skla, ktoré sú však datované do obdobia 18. – 19. storočia.
Nález kalicha je významným objavom a svojím charakterom svedčí o nepokojnej dobe a rôznych možnostiach objavov nielen archeologických nálezov. Tento nález je ojedinelým nálezom v tejto časti Nitrianskeho Pravna.

Spracoval: Mgr. Monika Porubčanová (KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza)


Kalich z konca 15. až 16. storočia Detail kalicha, Nitrianske Pravno

<<< Späť na aktuality KPÚ Trenčín