Prejsť na obsah

KPÚ Prešov – Nález gotickej brány z Baziliky sv. Egídia v Bardejove

V roku 2018 bol zahájený reštaurátorský výskum jednokrídlovej neskororenesančnej brány z roku 1655 z Baziliky minor (rímskokatolíckeho Kostola sv. Egídia) v Bardejove, ktorý mal predchádzať jej samotnému reštaurovaniu. Pri sňatí ľavej časti zdobnej neskororenesančnej vrstvy z nosnej konštrukcie, po polovičnom odkryve, odhalil reštaurátor Akad. soch. Martin Kutný doposiaľ neprístupnú lícnu stranu pôvodnej gotickej brány, kde v prostrednej časti je zreteľne čitateľný erb s havranom (Matej Korvín), erb s levom a najstarší erb mesta Bardejov. V ďalšej výzdobe je možné identifikovať odtlačky po už zaniknutej reliéfnej výzdobe z rastlinných rozvilín a výzdoby, ktorá evokovala neskorogotickú architektúru. Tento jedinečný nález bude predmetom ďalšieho reštaurátorského, umelecko-historického, heraldického výskumu a ďalších výskumov.
Spracovala: Mgr. Lenka Megyeši Ďurčeková (KPÚ Prešov), január 2019
Foto: Ing. Peter Glos (KPÚ Prešov), január 2019

brana1 brana2 brana3 brana4 brana5
brana7brana6brana8