Prejsť na obsah

KPÚ Košice – Odborná konferencia “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste” III. ročník

KPÚ Košice – Odborná konferencia “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste” III. ročník - ilustračný obrázok

Na prelome augusta a septembra 2018 sa v Rožňave konalo zaujímavé podujatie – tretí ročník konferencie “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste”. Konferencia bola pripravená v spolupráci Pamiatkového úradu SR, Krajských pamiatkových úradov Košice a Banská Bystrica a občianskeho združenia Gotická cesta. Prednášky, prezentované na starej radnici v Rožňave dňa 30. augusta, zaujali vyše 120 účastníkov z radov odbornej i laickej verejnosti. Odborným garantom podujatia bola Mgr. Michaela Kalinová, ktorá konferenciu aj moderovala. Predstavila tiež zborník z minulého ročníka, ktorý je dostupný na stránke PÚSR a vyšiel aj tlačou.

Príspevky sa týkali reštaurovania nástenných malieb, kostolných krovov, organov. Zaujímavá bola i prednáška Osmani na Gemeri, príspevok o rožňavskom obraze Metercia a pod.. Okrem ohláseného programu vystúpil s príspevkom o sakrálnych pamiatkach v Podkarpatsku aj p. Prijmič z Ukrajiny. Cez prestávku predstavili dobrovoľníci z Gotickej cesty novovydanú mapu Gotickej cesty a pozvali na sobotňajšie podujatie. Konferenciu a sprievodné podujatia podporilo Ministerstvo kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom.
Súčasťou konferencie bola 31. 8. 2018 exkurzia do Malohontu, v rámci ktorej si 47 ľudí v autobuse a vyše 30 ďalších záujemcov, ktorí sa prepravovali vlastnými autami, pozrelo päť evanjelických gotických kostolov s výkladom Kataríny Damjanovovej z KPÚ Banská Bystrica a Edity Kušnierovej z o.z. Gotická cesta – boli to kostoly v Rimavskej Bani, Rimavskom Brezove, Kyjaticiach, Kraskove a Malých Teriakovciach.

Popularizačnou časťou konferencie bolo aj večerné podujatie, ktoré sa konalo v bývalom rožňavskom františkánskom kláštore. Gotická cesta ho zorganizovala v spolupráci s Kultúrno-kreatívnym centrom Kláštor. Večer sa začal prehliadkou Kláštora, pokračoval moderovanou diskusiou o pamiatkach a dobrovoľníctve na Gemeri a skončil sa prezentáciou barokových oltárov, zreštaurovaných vďaka dotáciám MK SR s pomocou o. z. Gotická cesta, a koncertom s názvom Pocta baroku (František Kubiš, Andrej Turčin).

V sobotu 1. 9. 2018 na toto podujatie nadväzovalo ďalšie: „Gotická cesta otvorená“. Od 10:00 do 18:00 hodiny bolo verejnosti sprístupnených šesť kostolov s odborným výkladom. Sprevádzali v nich domáci (Adam Molnár a Jana Ilčisková v Štítniku, Roman Škantár v Brdárke), ale i dobrovoľníci z Gotickej cesty (Peter Palgut v Henckovciach, Peter Lukáč a Michal Augustovič v Koceľovciach, Michal Kiča a Samuel Burda v Ochtinej, Peter Koska v Roštári). Okružnou jazdou navštívilo kostoly 45 ľudí v autobuse (sprevádzali Dávid Raška a Vladimír Ondrejovič), a okrem nich mnohí ďalší individuálne: vyše 120 ľudí v každom kostole. Okrem mapy a letákov Gotickej cesty boli prezentované aj pexeso a skladačka (vytvorené na Katedre výtvarnej kultúry PF UMB pod vedením M. Borošovej – Michalcovej). Večer sa v henckovskom kostole uskutočnil koncert barokovej hudby. Podujatie „Gotická cesta otvorená“ sa konalo ako súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Autor: Eva Šmelková

Členovia OZ Gotická cesta (štvrtok)

Počas prestávky sa rozdávali propagačné materiály (štvrtok)

Rimavská Baňa ev. a. v. kostol (piatok)

Rimavská Baňa, Ladislavská legenda (piatok)

Rimavské Brezovo ev. a. v. kostol (piatok)

Rimavské Brezovo, Ukrižovanie, stredoveká nástenná maľba (piatok)

Kyjatice, ev. a. v. kostol (piatok)

Kyjatice, stredoveká nástenná maľba (piatok)

Kraskovo ev. a. v. kostol (piatok)

Kraskovo, Ladislavská legenda (piatok)

Malé Teriakovce ev. a. v. kostol (piatok)

Malé Teriakovce, aktuálne zreštaurovaný kazetový strop (piatok)

Večerná diskusia o dobovoľníctve (piatok)

Sprevádzanie v kostole ev. a. v. Štítnik (sobota)

Sprevádzanie v kostole ev. a. v. Ochtiná (sobota)

Sprevádzanie v kostole ev. a. v. Koceľovce (sobota)

Sprevádzanie v kostole ev. a. v. Roštár (sobota)

Rím. kat. kostolík v Henckovciach (sobota)

Sprevádzanie v rím. kat. kostole Henckovce (sobota)

Večerný koncert v rím. kat. kostole v Henckovciach (sobota)

Večerný koncert (sobota)

Vešiaková výstava s vysvetlením log jednotlivých kostolov (sobota)

 

Fotografie: OZ Gotická cesta (Golianová, Detko, Raška, Ondrejovič, Lukáč)

 

<<< Späť na aktuality KPÚ Košice