Prejsť na obsah

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II.

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II. - ilustračný obrázok

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II.
Zborník Gotická cesta 2/2016
Zost.: Michaela Kalinová
Občianske združenie Gotická cesta – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Rožňava : Bratislava 2018, ISBN 978-80-972544-0-7

Titulná obálka Zborník Gotická cesta 2/2016

Cena: 15,00 €

Publikácia je prístupná aj v elektronickej podobe (PDF, 12 972 kB)

Predložený zborník prináša publikovanú formu príspevkov, ktoré odzneli na II. ročníku konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, konanej v Rožňave 11. – 12. augusta 2016.

Štúdie v zborníku sa venujú predovšetkým sakrálnym stredovekým pamiatkam Gemera a priľahlých oblastí Spiša. Sú radené v tematickej nadväznosti. Úvodný príspevok P. Budaya popisuje počiatky tunajšej pamiatkovej ochrany z prelomu 19. a 20. storočia zameranej na stredoveké nástenné maľby. Naň nadväzuje analýza súčasného stavu pamiatkového fondu – stredovekej sakrálnej architektúry Gemera, hodnotiaca najohrozenejšie objekty spracovaná R. Erdélyim. Nasledujú príspevky monograficky zamerané na jednotlivé sakrálne pamiatky, spracované z pohľadu archívno-historického, architektonicko-historického, umelecko-historického, archeologického, resp. reštaurátorského výskumu (M. Tihányiová – Kameňany, B. Pomfyová – Štítnik, M. Janovská – Gelnica, M. Kalinová a S. Paulusová – Henckovce, E. Erdélyi, A. Botek a B. Vachová, M. Šurin – Zacharovce a Rybník, N. Urbanová – Levoča). Súčasť interiérov kostolov tvorili už od najstarších čias nástenné maľby a rôzny mobiliár. Preto ďalšie dva príspevky upriamujú našu pozornosť práve na tieto zložky (E. Hasalová, M. Borošová Michalcová), V súčasnosti, žiaľ, patria častokrát k veľmi ohrozeným, a keďže pri ich fyzickej záchrane zohráva mimoriadny význam reštaurovanie, je snahou týchto príspevkov priblížiť aj rôzne aspekty reštaurátorskej práce. Zaujímavé, nezriedka originálne zachované časti architektúry, resp. rôzne stopy po jej stavebnom vývoji, skrývajú v sebe podkrovia kostolov, o čom nás presvedčí príspevok Ľ. Suchého. Záverečná časť zborníka sa venuje dominantným profánnym stavbám Muránskej doliny, ktoré boli už od stredoveku hlavnými regionálnymi panskými sídlami – Hradu Muráň a kaštieľu v Jelšave (Ľ. Fillová, M. Matejka, T. Janura, M. Tihányiová, M. Šimkovic).

Zborník v plnofarebnej tlači, v mäkkej väzbe, formátu A4, má 256 strán. Texty jednotlivých štúdií sú doplnené bohatou obrazovou a grafickou prílohou. Zborník bol recenzovaný Š. Oriškom a K. Markušovou.