Prejsť na obsah

KPÚ Trnava – Náhodný nález mincí v Sobotišti v habánskom dvore

KPÚ Trnava – Náhodný nález mincí v Sobotišti v habánskom dvore - ilustračný obrázok

Habánsky dvor v Sobotišti vznikol
v polovici 16. storočia juhozápadne od vtedajšieho intravilánu obce pri
existujúcom mlyne. K významným budovám sa popri mlyne, krčmy (kľúčiarne),
kaplnky a zvonice s hodinami zaraďuje radnica. Dvojpodlažný objekt sa nachádza v
centre dvora na severnej strane námestíčka a využíval sa ako
spoločensko-správne centrum miestnej komunity. Je takmer obdĺžnikového pôdorysu
s charakteristickou vysokou sedlovou strechou ukončenou murovanými štítmi. V
roku 2011 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Počas prebiehajúcich
zemných prác na statickom zabezpečení objektu našla jeho majiteľka v auguste tohto
roku na rôznych miestach v interiéri a v hline vyvezenej z interiéru 7 mincí – denár
Mateja II. z roku 1616, denáre Ferdinanda II. z rokov 1626, 1627 a 1630, denár
Leopolda I. z roku 1682, 10 halier Františka Jozefa I. z roku 1909 a
československý 20 halier z roku 1921. Denáre boli vyrazené v kremnickej
mincovni. Archeológovia KPÚ Trnava počas obhliadky našli detektorom kovov
ďalšiu mincu – bližšie neurčené falzum denára zo 17. storočia. K ďalším
dôležitým nálezom z interiéru radnice zaraďujeme neskorostredovekú keramiku.

Súbor
mincí je svedectvom o vzniku a vývoji stavby radnice dokladajúcej život
uzatvorenej spoločenskej skupiny žijúcej v bratskom dvore. Mince sú zatiaľ
jedinými známymi presne datovanými archeologickými nálezmi z územia Pamiatkovej
zóny Sobotište.

Výber z mincí - averzy.

Výber z mincí - reverzy

Text: Eva Šabíková, Matúš Sládok

Foto: Matúš Sládok


<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava