Prejsť na obsah

KPÚ Trnava – Náhodný nález hrobu ukázal na neznáme pohrebisko nitrianskej kultúry

KPÚ Trnava – Náhodný nález hrobu ukázal na neznáme pohrebisko nitrianskej kultúry - ilustračný obrázok
Poslednú nedeľu v marci polícia ohlásila KPÚ Trnava nález kostrových pozostatkov v južnej časti okresu Galanta, ktoré našli poľovníci pri norovaní líšok. Po obhliadke nálezu sa vzhľadom na riziko poškodenia alebo vykradnutia hrobu rozhodlo ihneď začať so skúmaním. Práce v ten deň skončili až za tmy a neskôr sa ešte dokončilo dokumentovanie a dohľadávanie. KPÚ Trnava pomáhali archeológ zo Západoslovenského múzea v Trnave, dobrovoľník z Občianskeho združenia Hradiská a poľovníci. Hrob datovali medené záušnice (vlasové kruhy) tvaru vŕbového listu do klasickej fázy nitrianskej kultúry staršej bronzovej doby (2150 – 1930 p. n. l.). Okrem záušníc sa v hrobe našlo vyše 50 valcovitých korálikov s kruhovým otvorom v strede z kosti alebo parohoviny. Záušnice a koráliky sú typické pre ženské hroby.
Počas skúmania sa od prítomných policajtov zistilo, že na tomto mieste už v minulosti došlo k nálezu hrobu, ale tento nebol KPÚ Trnava ohlásený. Nakoľko pre nitriansku kultúru sú typické väčšie pohrebiská, predpokladáme tu takéto pohrebisko, a preto bude KPÚ Trnava venovať lokalite pozornosť.

Mgr. Matúš Sládok, PhD.

Hrob s konstrovými pozostatkami, foto: Matúš Sládok

Medené záušnice, foto: Matúš Sládok

Medené záušnice, foto: Matúš Sládok

Koráliky z kosti/parohoviny, foto: Matúš Sládok

<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava