Prejsť na obsah

Náhly odchod experimentálneho majstra tesára Petra Růžičku

Náhly odchod experimentálneho majstra tesára Petra Růžičku - ilustračný obrázok

(*9. 9. 1954-†27. 5. 2023)

V závere mesiaca máj sme sa dozvedeli smutnú správu, že nás náhle opustil kolega a kamarát tesársky majster Petr Růžička. Vyštudovaný truhlár na strednej umelecko-priemyselnej škole v Prahe (z politických dôvodov mu nebolo umožnené za totality študovať na vysokej škole) sa po zamatovej revolúcii v roku 1989 začal postupne venovať experimentálnej tesárčine – tradičnej ručnej práci a historickým technologickým postupom, ktoré zúročil pri obnovách významných pamiatok v Českej republike, ale aj na Slovensku (Hrad Uhrovec, Banská Štiavnica). Zároveň pri opravách striech experimentoval s výrobou rôznych typov zdvíhacích a pomocných zariadení na základe historických ikonografických a výkresových dokumentácií, ktoré sa používali v stredoveku a rannom novoveku. Založil významnú spoločnosť ARS TIGNARIA, kde pod jeho vedením vyrástli ďalší tesári, jeho nasledovníci. Nezabudnuteľné a unikátne sú jeho ručne vyrobené zariadenia, replika stredovekého šliapacieho žeriavu, ktorý zostrojil a prezentoval na Pražskom hrade v roku 2006 a neskôr slúžil pri obnove striech na hradoch Točník a Kost. V súčasnosti je tento žeriav súčasťou novej expozície tesárstva v Národnom technickom múzeu, centre staviteľského dedičstva v Plasoch.

K jeho dielam patrí dubový most s tradičnými tesárskymi spojmi, ktorým sa vstupuje do hradu Krakovec. Nezabudnuteľným zážitkom bola nedávna spolupráca na obnove stredovekej veže Jakobínka na hrade Rožmberk nad Vltavou, kde zostrojil špirálové lešenie a na korune veže repliku stredovekého portálového žeriavu. Posledné roky sa spolu s českými kolegami a priateľmi zaoberajúcimi sa historickými krovovými konštrukciami, venoval strechám a práci tesárov v západočeskom Chebe, kde sa v mestskom prostredí dodnes zachovalo pravdepodobne najviac historických tesárskych konštrukcií od 14. po začiatok 19. storočia v rámci celej Európy. Právom nesie tento počin názov „Chebský fenomén“.

V tomto roku bol po požiari siedmich meštianskych domov v Banskej Štiavnici (18. 3. 2023) pozvaný, aby spolu s ďalšími českými odborníkmi pomohol pri obnove striech, kde boli zachované aj historické konštrukcie z 18. storočia a boli zasiahnuté požiarom. Spolupráca na obnove sa začala, bohužiaľ bude už pokračovať bez špičkového remeselníka, priateľa a svojrázneho ale skvelého človeka.

Za všetky odborné rady, pomoc pri štúdiu, skúmaní, geometrickom vnímaní konštrukcií a formovaní nášho teoretického pohľadu na stavbu krovových a s nimi súvisiacich pomocných konštrukcií, mu patrí srdečná vďaka. Budú nás sprevádzať a pomáhať pri ďalšej práci.

Odpočívaj v pokoji Petře.

Autor: Ľubor Suchý, PÚ SR

Foto: Ľ. Suchý, M. Panáček, J. Lišaník