Prejsť na obsah

Zborník Monumentorum Tutela 27

Zborník Monumentorum Tutela 27 - ilustračný obrázok

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 27.
Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2018, 286 s.
Zostavil: Mgr. Tomáš Kowalski
ISBN 978-80-89175-88-8

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 27.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a generálne riaditeľstvo Národného pamiatkového ústavu (NPÚ, Česká republika) zaviedli v roku 2015 recipročne usporadúvané odborno-metodické dni. Podujatia podľa vzájomne dohodnutého kľúča majú prezentovať prax a metodiku v slovenskej ochrane pamiatkového fondu a v českej štátnej pamiatkovej starostlivosti. Spomedzi rozsiahlej škály predmetov sú zamerané vždy na užšie vymedzenú tematiku či problém. Sledujú ochranárske trendy, ich príbuznosti, ale aj rozdiely, zaužívané v našich krajinách. Prítomný zborník obsahuje vybrané príspevky II. a III. odborno-metodického dňa – z roku 2016 v regionálnom vzdelávacom centre NPÚ – hospitále Kuks, a z nasledujúceho v Červenom Kláštore. Menšia časť odznela na konferencii z príležitosti 65. výročia vzniku Pamiatkového ústavu v Bratislave (1951), ktorý je ponímaný ako bezprostredný predchodca voči Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky. Jubilejné podujatie sa uskutočnilo v Kaštieli Gbeľany, pri Žiline, 29. septembra 2016. Uvedené pracovné a slávnostné akcie pozostávali z rámcových blokov novostavby v prostredí pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón; inventarizácia hodnôt a usmerňovanie ochrany pamiatkových území; znižovanie energetickej náročnosti historických objektov; architektonicko-historické výskumy; archeológia: hrady a fortifikácie, evidencia; výskum kultúrnej krajiny.

Cena: 10 €