Prejsť na obsah

Pamiatkový úrad SR opäť participoval na medzinárodnom veľtrhu Monumento Salzburg 2020

Pamiatkový úrad SR opäť participoval na medzinárodnom veľtrhu Monumento Salzburg 2020 - ilustračný obrázok
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky po štvrtý krát sa zúčastnil medzinárodného odborného veľtrhu kultúrneho dedičstva a ochrany pamiatok Monumento 2020. Podujatie usporiadané v hale 10 salzburského výstaviska sa konalo v dňoch 5. – 7. marca 2020.
Naša tohtoročná výstavná expozícia sa zamerala na prezentáciu mestských pamiatkových rezervácií na Slovensku, ktorých ochrana v tomto roku slávi 70. výročie. Vlastné výstavné prostriedky utvorili veľkoplošné snímky historických miest – pamiatkových rezervácií Bratislava, Trenčín, Kremnica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Spišská Kapitula (so Spišským Podhradím a Spišským hradom), Spišská Sobota, Kežmarok, Levoča, Bardejov, Košice a Prešov; videoprezentácia (snímky vyhotovil najmä Ing. Peter Brunčák/OGD); a ukážka kompletnej dokumentácie zásad ochrany, obnovy a prezentácie (PR Levoča). Súčasť a „ponuku“ expozície tvoril taktiež výber z odborných publikácií, ktoré vydal Pamiatkový úrad SR. Doplnili ich propagačné materiály s dôrazom na kultúrne dedičstvo, vyžiadané od viacerých poskytovateľov (najmä Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, vybrané regióny a mestá).
Odborní a laickí návštevníci veľtrhu prejavovali živý záujem o obsah expozície Pamiatkového úradu SR – a prenesene tiež Slovenska ako celku. Prezentácia teda nadobudla rozmer akejsi „pozvánky“ do krajiny stále málo známej pre záujemcov spoza rieky Moravy. Expozíciu poctili tiež viacerí významní a oficiálni hostia, patrili k nim Mag. Ulrike Lunacek, štátna tajomníčka rakúskeho ministerstva umenia, kultúry, verejnej služby a športu, predtým podpredsedníčka Európskeho parlamentu; Dr. Christoph Bazil, prezident Spolkového pamiatkového úradu (BDA); Dipl.-Ing. Eva Hody, krajinská konzervátorka pre Salzbursko; jej predchodca a odborný konzultant veľtrhu Dr. Ronald Gobiet, alebo v neposlednom rade prof. Dr. Thomas Drachenberg, krajinský konzervátor a zástupca riaditeľa Pamiatkového úradu v Brandenbursku (SRN). Účasť na podujatí sa popri odborno-prezentačnej úlohe využila na otváranie nových kontaktov s pracovníkmi pôsobiacimi v ochrane pamiatok a v ďalších úzko súvisiacich profesiách.
Odborný rámec veľtrhu zvýraznili viaceré sprievodné podujatia, panelové diskusie (Forum “Sharing Heritage”) a takisto výročné zhromaždenie Združenia rakúskych reštaurátorov. Jeho program obohatili tri exkurzie, z ktorých sme využili možnosť návštevy tzv. kniežacích sál (Fürstenzimmer) v pevnosti Hohensalzburg, stredovekom sídle tamojších kniežacích arcibiskupov. Tieto obytné miestnosti sú význačné kvôli ucelenému zachovaniu interiérov zo samotného počiatku 16. storočia; ich výraz utvára drevený, bohato rezbársky dekorovaný obklad stien (Vertäfelung).
Účasť Pamiatkového úradu SR viedla jeho generálna riaditeľka PhDr. Katarína Kosová a zabezpečil ju kolektív Ing. Peter Brunčák, Mgr. Anna Tuhárska a Mgr. Tomáš Kowalski; na príprave podkladov sa tiež podieľali Mgr. Ivica Kravjanská a Mgr. Naďa Kirinovičová.

Celkový pohľad na stánok s expozíciou Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski.

Riešenie expozície Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski.

Informačný pult v expozícii Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski.

Informačný pult v expozícii Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski.

Dipl.-Ing. Alexander Kribus, riaditeľ salzburského výstaviska, v príhovore pred slávnostným otvorením veľtrhu Monumento 2020. Foto: T. Kowalski

Hlavní hostia otváracieho ceremoniálu – štátna tajomníčka Mag. Ulrike Lunacek a zástupca salzburského hauptmana Dr. Heinrich Schellhorn, moderovala Dr. Hedwig Kainberger, redaktorka Salzburger Nachrichten. Foto: T. Kowalski

Generálna riaditeľka PhDr. Katarína Kosová v auditóriu počas otváracieho ceremoniálu, v popredí Dr. techn. Friedrich Bouvier, v rokoch 1989 – 2007 krajinský konzervátor v Štajersku (Graz). Foto: T. Kowalski

Generálna riaditeľka PhDr. Katarína Kosová v rozhovore s Dr. Elsou Brunner, radkyňou spolkového ministerstva umenia, kultúry, verejnej služby a športu. Foto: T. Kowalski

Návšteva štátnej tajomníčky Mag. Ulriky Lunacek v expozícii Pamiatkového úradu SR; jej sprievod tvoril odborný poradca veľtrhu Dr. Ronald Gobiet a zástupca salzburského hauptmanna Dr. Heinrich Schellhorn. Foto: T. Kowalski

Brandenburský konzervátor prof. Dr. Thomas Drachenberg pri návšteve expozície Pamiatkového úradu SR nad dokumentáciou zásad ochrany pamiatkovej rezervácie Levoča. Foto: T. Kowalski

PhDr. Katarína Kosová a Dr. Christoph Bazil, prezident Spolkového pamiatkového úradu (BDA). Foto: T. Kowalski

Hlavné nádvorie tzv. Starej rezidencie v Salzburgu, v pozadí Herkulesova fontána (1614). Foto: T. Kowalski

Auditórium spoločenského večera pre vystavovateľov a hostí v objekte salzburskej Rezidencie; v prednom rade Dr. Ronald Gobiet, prof. Dr. Thomas Drachenberg, salzburský arcibiskup Franz Lackner OFM a salzburský hauptmann Dr. Wilfried Haslauer jr. Foto: T. Kowalski

Vlajka spolkovej krajiny Salzbursko (Land Salzburg) obklopená symbolmi vyšších politických útvarov. Foto: T. Kowalski

Prevádzka výstavnej expozície Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski

Prevádzka výstavnej expozície Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski

Prevádzka výstavnej expozície Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski

Prevádzka výstavnej expozície Pamiatkového úradu SR, vľavo návšteva salzburskej konzervátorky Dipl.-Ing. Evy Hody. Foto: T. Kowalski

Peter Schöffel, zástupca sklárne Lamberts z Waldsassenu (Bavorsko/SRN), pri návšteve expozície Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski

Pevnosť Hohensalzburg v pohľade od juhozápadu. Foto: T. Kowalski

Veľké nádvorie pevnosti, vzadu hlavný palác (Hoher Stock). Foto: T. Kowalski

Priehľad z tzv. Zlatej miestnosti (Goldene Stube) do veľkej sály. Foto: T. Kowalski

Celok tzv. Zlatej miestnosti (Goldene Stube). Foto: T. Kowalski

Spálňa, jedna z troch obytných miestností pevnosti Hohensalzburg, zachovaná v nezmenenom stave od čias neskorej gotiky. Foto: T. Kowalski

Detail rezbárskej výzdoby kniežacích sál. Foto: T. Kowalski

Priechod medzi spálňou a Zlatou miestnosťou dekoruje rezba, erby a nápis, ktorým sa pripomína stavebník, kniežací arcibiskup Leonhard von Keutschach (1501). Foto: T. Kowalski

Dom v Getreidegasse 9, kde sa narodil Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791). Foto: T. Kowalski

Typické arkádové chodby nad priechodným nádvorím jedného z meštianskych domov pri Getreidegasse. Foto: T. Kowalski

V Salzburgu sa dodnes používajú charakteristické kované vývesné štíty, príklad z Waagplatz 2. Foto: T. Kowalski