Prejsť na obsah

Monumento Salzburg 2016

Monumento Salzburg 2016 - ilustračný obrázok

Logo veľtrhu Monumento SalzburgMedzinárodný veľtrh Monumento Salzburg, špecializovaný na ochranu a starostlivosť o kultúrne pamiatky, sa konal v dňoch 28. – 30. januára 2016 v rakúskom Salzburgu. Viac …

Monumento Salzburg 2014

Tretí ročník veľtrhu pamiatkovej starostlivosti Monumento v Salzburgu.

Monumento Salzburg 2016 foto Monumento Salzburg 2016 foto Monumento Salzburg 2016 foto Monumento Salzburg 2016 foto

Monumento Salzburg 2016 foto Monumento Salzburg 2016 foto Monumento Salzburg 2016 foto Monumento Salzburg 2016 foto

Monumento Salzburg 2016 foto Monumento Salzburg 2016 foto Monumento Salzburg 2016 foto Monumento Salzburg 2016 foto

Monumento Salzburg 2016 foto Monumento Salzburg 2016 foto Monumento Salzburg 2016 foto Monumento Salzburg 2016 foto

Fotografické impresie z veľtrhu na Monumento Salzburg 2016 na stránke usporiadateľa

V dňoch 28.- 30.1. 2016 sa v Salzburgu uskutočnil veľtrh pamiatkovej starostlivosti Monumento – Fachmesse für Denkmalpflege. Krásne mesto na úpätí Álp uvítalo toto podujatie už po tretíkrát. Interval, v ktorom sa opakuje je stanovený na dva roky. Počas troch dní trvania výstavy mali možnosť predviesť sa odbornej i laickej verejnosti rôzne inštitúcie a firmy, ktoré pôsobia vo sfére ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva. Najviac vystavovateľov bolo z Rakúska a Nemecka, v menšom počte boli zastúpené aj krajiny ako Slovinsko, Maďarsko, Taliansko, Švajčiarsko, Česká republika a Slovensko. Išlo predovšetkým o súkromné firmy, ktoré sa zaoberajú napríklad reštaurovaním rôznych materiálov, remeselnou výrobou, čistením a ošetrovaním všetkých druhov povrchov, výrobou chémie používanej v pamiatkarskej branži, likvidovaním drevokazného hmyzu, opravou a technickým zabezpečením zvonov a zvonových stolíc, renováciou historických okien, tkanín a podobne. Zastúpené boli aj vydavateľstvá odbornej literatúry, nadácie a združenia na záchranu kultúrneho dedičstva a nechýbali ani štátne pamiatkové úrady Rakúska, Bavorska, Južného Tirolska, Slovinska, Českej republiky a samozrejme Slovenska. Slávnostného otvorenia veľtrhu sa spolu zo zástupcami vyššie uvedených pamiatkových úradov zúčastnila aj generálna riaditeľka PÚ SR, Katarína Kosová.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky tento rok predstavil návštevníkom veľtrhu na svojom stánku dielo Majstra Pavla z Levoče, nášho nepochybne najvýznamnejšieho stredovekého umelca. V minulom roku bolo slávnostne ukončené reštaurovanie hlavného oltára v levočskom Chráme sv. Jakuba, na ktorom pracovali kolegovia z Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči a o radosť z tejto udalosti sme sa chceli podeliť aj s pamiatkarmi z okolitých krajín. Majster Pavol zožal skutočne veľký úspech. Lákadlom, ktoré už z diaľky priťahovalo pozornosť okoloidúcich, boli kópie Pavlových sôch, ktoré si PÚ SR požičal zo Slovenského národného múzea – Spišského múzea, z majstrovho domu. Na jednom podstavci spolu stáli svätí Ján Krstiteľ a Evanjelista z oltáru sv. Jánov a na samostatnom veľkom stole bola vystavená celá skupina Poslednej večere z predely hlavného oltára, v oboch prípadoch z levočského Kostola sv. Jakuba. Nemecky hovoriaci návštevníci stáli pred sochami so zatajeným dychom a nestačili sa čudovať, že Majstra Pavla nepoznajú. Spomedzi množstva ľudí, ktorí slovenský stánok navštívili, vedeli o existencii levočského oltára iba traja. Všetkým sme zdôrazňovali, že oltáre, ktoré dôverne poznajú a obdivujú vo svojich mestách, poprípade v Krakove, sú o šesť a viac metrov nižšie a čo sa týka kvality, Majster Pavol sa im prinajmenšom vyrovnáva. Mnohí očarení nadšenci sľubovali, že Slovensko v lete navštívia. Na obrazovke stojacej vedľa večerajúcich apoštolov bežali fotografie z reštaurovania Pavlovho veľdiela a na plagátoch boli fotografie hlavného oltára a oltára sv. Jánov.

Pútavú expozíciu ešte zatraktívnila prezentácia zdigitalizovaného kultúrneho dedičstva, na ktorej v uplynulých rokoch pracovali kolegovia z Odboru digitalizácie a grafickej dokumentácie v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti – projekt Digitálny pamiatkový fond. Na veľkom, zahnutom, trojdimenzionálnom televízore s ultra vysokým rozlíšením obrazovky UHD sme premietali výstupy z ich práce. Cez 3D okuliare si tak návštevníci slovenského stánku mohli vychutnať virtuálne pohľady na centrum Banskej Štiavnice, Bardejova, na Spišský, Bojnický a Trenčiansky hrad, alebo na Červený kláštor a na iné nehnuteľné a hnuteľné pamiatky. Táto prezentácia predstavovala perfektný kontrast ku gotickým sochám a ukázala, že slovenskí pamiatkari sa s patričnou úctou starajú o svoje diela starého umenia a zároveň idú s dobou a nasledujú najmodernejšie trendy a využívajú najmodernejšie technológie.

Podujatie Monumento bolo obohatené sprievodným programom odborných prednášok a diskusií. Generálna riaditeľka PÚ SR Katarína Kosová sa zúčastnila verejnej pódiovej diskusie s čelnými predstaviteľmi štátnych pamiatkových úradov Bavorska, Rakúska, Južného Tirolska, Slovinska a Českej republiky. Debata sa uskutočnila priamo v hlavnej veľtržnej hale a získala si široké publikum. Diskutovalo sa o aktuálnom smerovaní pamiatkovej ochrany v našom stredoeurópskom regióne, samozrejme v nemčine. V rámci prednášok zaznel z našej strany príspevok Juraja Matáka o reštaurovaní hlavného oltára v Levoči, ktorý predniesol zamestnanec PÚ SR Martin Švec. Druhý príspevok Pamiatkového úradu SR bol venovaný stredovekej nástennej maľbe v gemerských kostolíkoch a jeho autorom bol vyššie spomenutý pamiatkar Martin Švec. Na tvárach poslucháčov bolo vidieť podobný údiv ako pri sochách poslednej večere. „Na Slovensku máte krásne pamiatky“ povedala istá pani, reštaurátorka zo Salzburgu. Pre nás by tieto slová uznania mali byť podnetom k tomu, aby sme neustávali vo svojom úsilí ich chrániť a rovnako sú povzbudivým dôkazom toho, že robíme správnu vec.

Celkovo hodnotíme účasť Pamiatkového úradu SR na veľtrhu pamiatkovej starostlivosti Monumento 2016 v Salzburgu veľmi pozitívne. Kolektív PÚ SR v zložení Katarína Kosová, Kristína Markušová, Peter Brunčák, Jana Švecová a Martin Švec dôstojne reprezentoval Slovensko a naše bohaté, no našim západným susedom málo známe kultúrne dedičstvo. Záujemcom sme na našom stánku počas troch dní poskytli množstvo informácií v nemčine a v angličtine ako aj bezpočet propagačného a odborného materiálu, ktorý poskytol Archív PÚ SR a ORA Levoča. Všestrannú technickú podporu zabezpečili vodiči Dušan Sokol, Ján Rác a Pavol Husár. Celému tímu PÚ SR ďakujeme za spoluprácu a pomoc a tešíme sa na Monumento 2018.

Martin Švec

Monumento Salzburg 2014