Prejsť na obsah

Monumento Salzburg 2014

Logo veľtrhu Monumento SalzburgPo úspešnom uvedení veľtrhu Monumento Salzburg, špecializovaného na ochranu a starostlivosť o kultúrne pamiatky, sa konal v dňoch 16.- 18. januára 2014 v Salzburgu, Rakúsko jeho II. ročník s hlavnou témou: kameň.

Veľtrh pokrýval geograficky región Rakúska, Bavorska, Švajčiarska, severného Talianska, Lichtenštajnska, Česka a Slovenska. Prípravný výbor veľtrhu a sprievodného odborného a popularizačného programu tvoria reprezentanti pamiatkových úradov vyššie uvedených krajín. Viac na www.monumento-salzburg.at

Interview generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu SR PhDr. Kataríny Kosovej na Monumento v Salzburg 2014 (po nemecky)

Účasť Pamiatkového úradu SR na veľtrhu pamiatkovej
starostlivosti Monumento v Salzburg 2014

Prezentácia Pamiatkového úradu SR na výstave Monumento Salzburg 2014 Panely s výstavou prác Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča Panely s výstavou prác Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča Kamenárske práce z Levoče Panely s výstavou Európske kultúrne dedičstvo na Slovensku Propagácia projektu Digitalizácie pamiatkového fondu na Slovensku Pohľad na Salzburg Citlivé spojenie starého s novým, reklamný štít Citlivé spojenie starého s novým, reklamný štít

V dňoch
16. až 18.
januára 2014 sa v rakúskom Salzburgu konal veľtrh pamiatkovej
starostlivosti pod názvom Monumento. Išlo o druhý ročník tohto
podujatia. Po prvýkrát sa pamiatkari, reštaurátori a priatelia histórie
zišli
v Salzburgu v roku 2012. Na tohtoročnej výstave sa symbolicky
zúčastnilo aj Slovensko, ktoré reprezentoval Pamiatkový úrad SR. Cez
našu účasť
tak Slovensko získalo možnosť predstaviť odbornej a laickej verejnosti
z viacerých krajín svoje kultúrno-historické bohatstvo a jemu
venovanú starostlivosť a pozornosť.
Hlavnou témou veľtrhu bol
kameň a práca s ním, reštaurovanie kamenných prvkov architektúry
a všetko čo s kameňom súvisí. Okrem reštaurátorských
a kamenárskych ateliérov sa medzi vystavovateľmi našli aj ľudia, ktorí sa
venujú iným materiálom, napríklad stolári a rezbári, sklári, reštaurátori
textílií, kovov, škridliari, výrobcovia knižných faksimílií. 
Návštevníkom nášho stánku
sme ponúkli výstavu prác realizovaných Oblastným reštaurátorským ateliérom
v Levoči pod vedením Mgr. Martina Kukuru, projekt záchrany hradov
Ing. Martina Sárossyho, výstavu o našich stredovekých kláštoroch
a európskom dedičstve, ako je kostolík sv. Margity v Kopčanoch, hrad
Červený kameň a Štefánikova mohyla na Bradle. Taktiež sme prezentovali
program digitalizácie pamiatkového fondu a ponúkli sme množstvo
zaujímavých publikácií, ktoré vydal Pamiatkový úrad SR. Náš stánok tak upútal
mnohých návštevníkov a vystavovateľov.
Členovia reprezentácie PÚ SR
boli pani generálna riaditeľka PhDr. Katarína Kosová, riaditeľka KPÚ
Košice Ing. Kristína Markušová, spomenutí Mgr. Martin Kukura
a Ing. Martin Sárossy, Ing. Dušan Sokol, Ing., Pavol Husár
a Mag.phil. Martin Švec. Za Ministerstvo kultúry SR sa zúčastnil pán PhDr. Pavol
Šimunič, CSc. Zúčastnení predstúpili v rámci veľtržných kolokvií pred
odborné publikum s vlastnými príspevkami a zapájali sa do diskusií.
Spomedzi množstva
zúčastnených inštitúcií a firiem stoja za zmienku oficiálne štátne pamiatkové
úrady Rakúska, Bavorska, Južného Tirolska a Českej republiky, s ktorými má
Pamiatkový úrad SR čulé kontakty.
Na záver môžeme konštatovať,
že účasť PÚ SR na veľtrhu Monumento 2014 bola pre Slovensko, jeho dejiny
a kultúru veľmi prospešná. Práve vďaka tomuto podujatiu sme mali možnosť
predstaviť naše pamiatky a ich ochranu na vysokej medzinárodnej úrovni.
Nasledujúci ročník výstavy sa uskutoční o dva roky, v januári 2016.
Veríme, že Pamiatkový úrad SR opäť nebude chýbať.
Martin Švec