Prejsť na obsah

Zborník Monumentorum Tutela 29

Zborník Monumentorum Tutela 29 - ilustračný obrázok

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 29.
Bratislava : ICOMOS Slovensko a Pamiatkový úrad SR, 2018, 150 s.
Zostavila: Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.
ISBN 978-80-89175-86-4

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 29.

Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 29 obsahuje príspevky zo spoločnej medzinárodnej konferencie Národných komitétov ICOMOS Slovensko a ICOMOS Česká republika v októbri 2018, na ktorej boli prezentované najnovšie poznatky vo výskume, ochrane a prezentácii spoločného dedičstva Veľkej Moravy. Príspevky desiatich autorov z radov pamiatkarov, historikov, historikov umenia, architektov a archeológov týkajúce sa lokalít Nitra, Bojná, Kopčany, Mikulčice, Havránok, Divinka, Kostolec-Ducové dopĺňa historická štúdia Jána Steinhübela o slovanskom svete. Nové poznatky výskumníkov prispievajú k precizovaniu nominačného projektu Pamiatky Veľkej Moravy – Slovanské hradište v Mikulčiciach a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Cena: 10,00 €