Prejsť na obsah

Michalská veža obnovená

Michalská veža obnovená - ilustračný obrázok

Obnova jednej z dominánt Bratislavy –  Michalskej veže, bola nedávno ukončená. Koncepcia obnovy bola určená na základe architektonicko-historických výskumov a reštaurátorských výskumov tak, aby celkový exteriérový vzhľad pamiatky výrazovo korešpondoval s obnoveným dominantným barokovým helmicovým zastrešením. Na fasády bola prinavrátená baroková bosáž na nárožiach a nad portálmi, ako aj vertikálne plastické lizénové prvky v hornej polygonálnej časti veže, všetko v homogénnej farebnosti v zmysle zistení z výskumov. Bol zreštaurovaný aj výrazný polychromovaný gotický erbový reliéf nad severným portálom prejazdu s erbom mesta Bratislava, uhorským erbom a erbom Jagelovcov, aj olovená baroková kartuš s nápisom nad južným portálom. Na juhozápadnom nároží, vo výške strechy susedného objektu, je analytickou metódou prezentovaný gotický náhrobný kameň, ktorý bol sekundárne použitý pri dostavbe veže v 16. storočí, a taktiež v interiéri prejazdu zostal prezentovaný pôvodný kamenný portál uzatváraný padacou mrežou. Veža bude pre verejnosť sprístupnená približne v polovici roka 2023.

Na obnove spolupracovali:
Mesto Bratislava – Múzeum mesta Bratislava
Pamarch s.r.o.

Výskumy spracovali:
PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Ľubor Suchý, PhD., Ing. arch. Karol Ďurian, Mgr. Ján Sikoriak a kol., akad. soch. Stanislav Kožela, Mgr. art. Ivan Herényi, Mgr. Petr Vácha,

Obnova bola financovaná z fondu MK SR a Hl. m. SR Bratislavou