Prejsť na obsah

Metodika identifikácie a výskumu historických krovov

Metodika identifikácie a výskumu historických krovov - ilustračný obrázok

Metodika identifikácie a výskumu historických krovov.
SUCHÝ, Ľ. – ZACHAROVÁ, D. a kol.
Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. 152 s.

Obálka publikácie Metodika identifikácie a výskumu historických krovov

Cena: 10,00 €

Cieľom predloženej metodiky je pomôcť rozpoznať historický krov, zvládnuť jeho rámcové časové a konštrukčné zaradenie, spresniť terminológiu tvarov a častí striech, konštrukčných prvkov, tesárskych spojov a spojovacieho materiálu. Dôležitou časťou poznávacieho procesu je aj správna dokumentácia, vrátane spôsobu ich kreslenia pre následné spracovanie – podľa potreby od jednoduchších až po samotný architektonicko-historický pamiatkový výskum.

Autori uvedený základný rámec metodiky obohatili o mnohoročné poznatky zo skúmania strešných konštrukcií a priestorov v podstrešiach, ktoré ukrývajú množstvo informácií, a to o samotných krovoch, ale aj o iných ich súčastiach, ako sú napr. trasologické a montážne stopy súvisiace s prácou tesárov v minulosti, či epigrafické nálezy vo forme nápisov, datovaní, mien remeselníkov, výpočtov a pod. Dôležitou súčasťou týchto „tajomných“ priestorov a konštrukcií sú aj nálezy pomocných prepravných, ťažných a dvíhacích zariadení, ktoré slúžili na stavbu krovov (striech), prípadne na prepravu stavebného a montážneho materiálu do podstreší, ako aj architektonické a výtvarné súčasti priamo nesúvisiace s krovmi, ktoré sú dodnes zachované a viditeľné už len v podstrešiach a dopĺňajú poznatky o danom objekte.

Publikácia zapĺňa dlhoročnú medzeru v poznávaní a terminológii historických krovových konštrukcií na Slovensku. Snahou autorov bolo aj týmto spôsobom prispieť k lepšej ochrane týchto vzácnych stavebných konštrukcií.