Prejsť na obsah

MENCL, Václav. Dějiny evropské architektury I.

MENCL, Václav. Dějiny evropské architektury I. - ilustračný obrázok

MENCL, Václav. Dějiny evropské architektury I.
Praha : Národní památkový ústav a Pamiatkový úrad SR, 2019, 208 s.
ISBN 978-80-88339-04-5 (celok), ISBN 978-80-88339-05-2 (1. diel)

Obálka publikácie Dějiny evropské architektury I.

Cena: 20,00 €

Takmer pred päťdesiatimi rokmi vznikol rukopis, z ktorého sa vytvorilo monumentálne knižné dielo Václava Mencla Dějiny evropské architektury. Je to jeho posledné dielo, ktoré dodnes nebolo publikované. Využil v ňom svoje celoživotné skúsenosti, získané dlhoročnou bádateľskou prácou a praxou v odbore pamiatkovej starostlivosti, a podal široký obsiahly výklad vývoja architektúry, zasadený do slohových, historických a filozofických súvislostí. Podstatná časť rukopisu bola dokončená v roku 1970 a doplnená krátko pred autorovou tragickou smrťou v roku 1978. V roku 2019 vyšiel jeho prvý zväzok Dějiny evropské architektury I. a postupne do roku 2022 budú publikované ďalšie tri zväzky. Edícia je prevzatá z pôvodného strojopisného rukopisu z roku 1977, ktorý má 556 strán a 917 Menclom zhromaždených čiernobielych fotografií, plánov a pohľadníc. Prvý diel predstavuje architektúru najstarších civilizácií v Mezopotámii a Egypte, približuje umenie Kréty, gréckeho kmeňa Dórov i Chetitov a vrcholí v dobe achajmenovských kráľov v Perzii. Publikácia je rozdelená na dve veľké kapitoly. Prvú kapitolu Umění starověkých říší v předním Orientu a v Egyptě tvoria dve väčšie a viaceré menšie podkapitoly. Autor sa zaoberá umením Mezopotámie, Starej a Strednej ríše v Egypte, palácov minojských miest na Kréte, opisuje hrady achajských Grékov vo východnom Stredomorí, chrámy Novej ríše v Egypte, paláce a mestá chetitských kráľov v Malej Ázii a Sýrii, paláce dynastie Manneovcov v Perzii, paláce Novoasýrskej ríše a pevnosti Churitov v štáte Urartu či mestá Novobabylonskej ríše. Druhá kapitola Umění antického světa už nie je taká rozsiahla ako prvá. Autor v nej len načrtáva začiatky antického umenia a charakterizuje dvorské umenie Perzskej ríše za vlády Achaimenovcov, pretože druhý zväzok publikácie bude venovaný umeniu antického sveta s rovnomenným názvom. Kniha má bohatú obrazovú prílohu, ktorá je obohatená Menclovými autorskými fotografiami, fotografiami nákresov z jeho denníka alebo pôdorysmi s jeho ručne písanými poznámkami. Je písaná v českom jazyku, má 208 strán, poznámkový aparát, resumé v anglickom jazyku a na konci čitateľ nájde výklad odborných názvov, zoznam použitej literatúry a obrázkov, miestny a menný register. Dielo Dějiny evropské architektury I. je určené historikom umenia, pamiatkarom, architektom, študentom, ale aj širokej odbornej i laickej verejnosti a vyšlo v spolupráci Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.