Prejsť na obsah

MENCL Václav: Dejiny európskej architektúry I. zv. STAROVEK. PÚSR Bratislava & NPÚ Praha, 1. vydanie 2019

MENCL Václav: Dejiny európskej architektúry I. zv. STAROVEK. PÚSR Bratislava & NPÚ Praha, 1. vydanie 2019 - ilustračný obrázok
Publikácia Dejiny európskej architektúry vyšla symbolicky v spolupráci dvoch vrcholných inštitúcií ochrany pamiatok Českej republiky a Slovenskej republiky, Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, na ktorých konštituovaní autor Václav Mencl výrazne prispel.
Takmer po päťdesiatich rokoch od vzniku rukopisu dostáva čitateľ do rúk prvý zo štyroch pripravovaných zväzkov monumentálneho diela Václava Mencl, Dejiny európskej architektúry. Ide o autorovo posledné, dodnes nepublikované dielo, v ktorom zúročil svoje celoživotné skúsenosti a podal doteraz najobsiahlejší výklad vývoja architektúry, zasadený do slohových, historických aj filozofických súvislostí. Jednotlivé diely knihy budú vychádzať postupne v rokoch 2019-2022.
Prvý diel pojednáva o architektúre najstarších civilizácií v Mezopotámii a v Egypte, približuje umenie Kréty, gréckeho kmeňa Dórov aj umenia Chetitov a vrcholí v čase achaimenovských kráľov v Perzii. V druhom diele s názvom Umenie antického sveta autor brilantne analyzuje grécku, rímsku a helenistickú architektúru i klenbové systémy Byzancie a raného stredoveku. Tretí diel bude obsahovať stredoveké umenie v západnej Európe, počnúc Karolom Veľkým a končiac neskorou gotikou 15. storočia. Štvrtý, posledný diel priblíži umenie renesancie, baroka a našej prítomnosti. Na jeho konci čitateľ nájde prehľad Menclových životopisných dát, jeho bibliografiu a krátke štúdie hodnotiace jeho vedeckú, pamiatkovú a pedagogickú činnosť. Knihu obohacujú Menclove autorskú fotografie.
Václav Mencl: Dejiny európskej architektúry I.Publikácia je k dispozícii v Knižnici PÚ SR na prezenčné štúdium, ako aj k predaju v cene 15 Eur.
Podrobnejší príspevok o vydaní tohto vzácneho rukopisu prinesie revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá v čísle, ktoré by malo vyjsť koncom leta.
ISBN: 978-80-88339-04-5 (celok)
ISBN: 978-80-88339-05-2 (1. diel)