Prejsť na obsah

Václav Mencl – Odporúčaná literatúra

MENCL, V. : Ako sme začínali. Pamiatky a príroda č. 2/1976, s.39-42; pamiatky a príroda č. 3/1976, s. 39-42; Pamiatky a príroda č. 4/1976, s. 39-42; Pamiatky a príroda č. 5/1976, s. 39-42; Pamiatky a príroda č. 6/1976, s. 39-42.

GULDAN, P. ed. : Kolokvium Život a dielo Václava Mencla na Slovensku. Bratislava : Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, 1999, 113 s.

BOŘUTOVÁ, D. – ORIŠKO, Š. ed.: Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia. Bratislava: FFUK, Katedra dejín výtvarného umenia, 2000, 221 s.

CIULISOVÁ, I.: Pamiatkár Václav Mencl. In: Pamiatky a múzeá č. 6/1993, s. 10-12;

CIULISOVÁ, I.: Lesk a bieda slovenskej kunsthistórie I, Slovenský dejepis umenia 1919-1938. In: Ars 1993/1, s. 66-75.

OROSOVÁ, M.: Dielo manželov Menclovcov v oblasti záchrany kultúrneho dedičstva Slovenska. IN: Zborník SNM. Etnografia. Roč. XCVII, 2003, č. 44, s. 60 – 74.

© Martina Orosová 2006