Prejsť na obsah

Memento mori – alebo kamenní svedkovia čiernej smrti

Memento mori – alebo kamenní svedkovia čiernej smrti - ilustračný obrázok
Aktuálna doba celosvetovej pandémie nás v tomto roku vedie k pozastaveniu sa, k zamysleniu, k hľadaniu historických i nadčasových súvislostí. Vedie nás ale predovšetkým k hľadaniu nádeje a východísk vo vzájomnej spolupatričnosti i spolupráci. V duchovnej sfére kultúry, umenia, i spoločného kultúrneho dedičstva – v úzkych prepojeniach pri ich výskume či záchrane často nachádzame práve tu silné inšpirácie. A aj v spojení osvedčenej spolupráce filmárov, umelcov a odborníkov košického i prešovského kraja sa zrodil v tejto sfére pôsobivý nový filmový formát. Ako k nemu výstižne uvádza Silvia Košťová, jeho režisérka: „Rok 2020 sa stal rokom, ktorý dal svetu pandémiu. V dejinách ľudstva to však nie je prvýkrát, čo sa infekčná choroba stala nevítaným spoločníkom človeka. Dokument z dielne košického štúdia RTVS s názvom „Memento mori“ (v preklade z latinčiny „Pamätaj na smrť“) sa vracia v čase do obdobia, kedy východ Slovenska sužovali morové epidémie. Bolo to hlavne v 14., 17. a v 18. storočí. Podtitul filmu „kamenní svedkovia čiernej smrti“ naznačuje, že prinesie dôkazy o tom, ako dokázali ľudia v minulosti pretaviť ťažké chvíle svojho života, keď sa cítili Bohom zabudnutí, do umenia. Malé sakrálne stavby, morové stĺpy, kaplnky i sochy Immaculát v Košiciach, Prešove, Medzeve i v Spišskom Podhradí sú poďakovaním Bohu za odvrátenie epidémií a zároveň mementom minulosti pre budúce generácie. Viera a umenie vtedy mnohým pomohli vyrovnať sa so strachom a bezmocnosťou. V premiére v deň sviatku Všetkých svätých sa nám predstavia zároveň aj svätci, ktorých ľudia v časoch epidémií prosili o pomoc. Mnohí našli umelecké stvárnenie práve na morových stĺpoch, Immaculatách, či oltárnych obrazoch našich chrámov. V závere film položí divákom závažnú otázku: čo zanechá pre ďalšie generácie po novodobej pandémii človek dnešnej doby?“
Premiéra pre 1. november 2020 na RTVS – na Dvojke o 21:45 hod. vznikla na námet Martiny Vaškovej, vďaka spoluscenáristke a režisérke Silvii Košťovej, v strihu Jána Haraksima, so zvukom Mariána Piznera, a v záberoch hlavnej kamery Viktora Herrgotta. V dokumente účinkujú cirkevní historici prof. Peter Zubko a HEDr. Ľuboslav Hromják, prokurátor, advokát Apoštolského tribunálu Rímskej Roty JCDr. Marek Ondrej, bibliografka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Mgr. Andrea Sivaničová, a asistent jasovského opáta Bc. Jozef Vaško DiS. art.. Hrané scény zabezpečila Via Cassa o. z. z Košíc a Juraj Gembický z KPÚ Košice, Gabriela Homoľová i Kristína Tobiašová. Film bude aj v online archíve RTVS, aktuálne je k dispozícii upútavka (od 19-tej minúty).
Autori textu: Silvia Košťová (RTVS, Košice) – Juraj Gembický (KPÚ Košice)
Fotografie: Silvia Košťová (RTVS, Košice), Dig. archív KPÚ Košice

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori

Filmový dokument Memento mori