Prejsť na obsah

Medzinárodná konferencia v Poľsku

Medzinárodná konferencia 3. Fórum dedičstva strednej Európy – Mesto, sa bude konať v Krakove v dňoch 16. – 18. septembra 2015. Organizuje ju Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v spolupráci s Riadiacou skupinou pre kultúrne dedičstvo krajín V4, vrátane Pamiatkového úradu SR. Konferencia je venovaná komplexnému pohľadu na mesto a jeho kultúrne dedičstvo. Vyzývame výskumných pracovníkov, rôznych špecialistov a pracovníkov z praxe – expertov na historické dedičstvo, kultúrne a mediálne štúdie, urbanistov, architektov, historikov, sociológov, politológov – aby predložili svoje príspevky na tému mesto a jeho prepojenie s dedičstvom. Z pohľadu strednej Európy/krajín V4, ktoré slúžia ako východiskový bod, by to mali byť príspevky zamerané na analýzu stredoeurópskeho a globálneho kontextu problematiky, inovatívne postupy, porovnávacie štúdie a medzinárodné prípadové štúdie.

TÉMATICKÉ BLOKY

  • PRE KOHO JE MESTO?
  • HISTORICKÉ MESTSKÉ PROSTREDIE
  • KREATÍVNE HISTORICKÉ MESTÁ
  • MESTÁ A ICH NARATÍV
  • DEDIČSTVO V KONFLIKTE
  • REVITALIZÁCIA HISTORICKÝCH MEST
  • REZISTENTNÉ MESTÁ A DEDIČSTVO


Výzva na podávanie príspevkov je otvorená do 20. februára 2015.
Návrhy na 20 minútové prezentácie by mali obsahovať stručný životopis prednášateľa a abstrakt v angličtine v rozsahu maximálne 150 slov.

Návrhy zasielajte elektronickou poštou na adresu heritageforum3@mck.krakow.pl do 20. februára 2015. Odpoveď s oznámením o prijatí príspevku budú zaslané do polovice apríla 2015.

Pracovným jazykom konferencie je angličtina. Jej výsledkom bude odborná publikácia. Pri výbere príspevkov do publikácie sa budú posudzovať všetky príspevky v rozsahu 4 000 – 6 000 slov v úprave podľa príručky úpravy dokumentov predložené do stanoveného termínu (ktorý bude oznámený).

Konferenčný poplatok je 80,- €. Zahŕňa náklady na konferenčné materiály a katering. Náklady na dopravu a ubytovanie si účastníci konferencie hradia sami.

Viac na stránkach Medzinárodného centra kultúry v Krakove.