Prejsť na obsah

Medzinárodná konferencia Max Dvořák a ochrana pamiatok – pripojenie k ONLINE konferencii

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky si dovoľuje pozvať Vás na medzinárodnú konferenciu Max Dvořák a ochrana pamiatok. Podujatie sa uskutoční formou ON LINE dňa 13. októbra 2021.

Max Dvořák (1874 – 1921), jedna z kľúčových osobností Viedenskej školy dejín umenia, pôsobil taktiež v disciplíne ochrany pamiatok a zanechal hlbokú stopu v jej dejinách. Účastníci medzinárodnej konferencie z príležitosti stého výročia Dvořákovho úmrtia sa zameriavajú na jeho zástoj pri ochrane pamiatok v širokom rámci teritórií býv. Habsburskej monarchie.


Program konferencie (PDF, 4069 kB)

Informácie a prihlášky na účasť v konferencii: Tomáš Kowalski, e-mail: tomas.kowalski@pamiatky.gov.sk
V prípade záujmu o účasť na konferencii sa, prosím, zaregistrujte na adrese maxdvorak@pamiatky.gov.sk; v predmete správy uveďte: maxdvorak. Na základe registrácie bude na Vašu e-mailovú adresu doručený link na pripojenie ku konferencii (MS Teams).

International symposium Max Dvořák and the Denkmalpflege

The Monuments Boards of the Slovak Republic would like to invite you to the international symposium Max Dvořák and the Denkmalpflege. The ON LINE event will take place on 13 October 2021.
Max Dvořák (1874–1921), one of the key figures of the Vienna School of Art History, also served in the bodies of monument protection and left a deep mark on its history. Speakers in the international symposium dedicated to the centenary of Dvořák’s death focus on his legacy for the protection of monuments in the wider territories of the Habsburg Monarchy.

Program (PDF, 4069 kB)

For more information and registration to the symposium please mail to Tomáš Kowalski: tomas.kowalski@pamiatky.gov.sk
If you are interested in attending the conference, please send your registration to maxdvorak@pamiatky.gov.sk with the subject: maxdvorak. Following the registration, a link to join the conference (MS Teams) will be sent to your e-mail address.