Prejsť na obsah

Marec – mesiac knihy! Spustenie online knižničnej databázy PÚSR

Marec – mesiac knihy! Spustenie online knižničnej databázy PÚSR - ilustračný obrázok
Ilustračná fotografia Knižnica PÚ SRUž niekoľko desaťročí mnohí z nás máme v povedomí myšlienku, že marec predstavuje mesiac, ktorý prirodzene spájame s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha v nás evokuje myšlienku niečoho vznešeného, múdreho a nekonečného. Je nositeľom informácií, vzdelania, kultúry, a popri dnešných moderných formách sprístupňovania informácií predstavuje tradičné médium, po ktorom mnohí stále radi siahajú.
Funkciu šírenia kníh a knižnej kultúry, ako aj podporu vzdelávania, plnia nesporne knižnice, ktoré sprístupňujú svoje knižničné fondy čitateľom. S radosťou Vám pri tejto príležitosti oznamujeme, že i Knižnica Pamiatkového úradu SR môže prispieť k širšiemu sprístupneniu svojich knižničných fondov, a to prostredníctvom online vyhľadávacej databázy, ktorú sme spustili aj pre verejnosť práve v marci.
Želáme úspešné vyhľadávanie!