Prejsť na obsah

Lúčime sa s Ľudmilou Husovskou (1942 – 2022)

Zasiahla nás veľmi smutná správa, dňa 17. marca 2022 sa skončila životná cesta architektky Ľudmily Husovskej, jednej z najvýraznejších osobností druhej pamiatkarskej generácie, ktorá formulovala zásadné koncepčné otázky rozvoja pamiatkovej starostlivosti a navrhovala ich riešenia.
Pri mene Ľudmily Husovskej si vždy vybavíme také pojmy ako urbanisticko-historický výskum, zásady pamiatkovej starostlivosti, pamiatkový výskum, mesto Kremnica a jej pamiatky, cestovný ruch. Jej pečať nájdeme aj na koncepcii spracovania nového súpisu pamiatok, súčasnom pamiatkovom zákone a transformácii Pamiatkového ústavu na úrad. Bola studnicou poznania o širokom spektre pamiatkového fondu a histórie architektúry, a zároveň praktických skúseností z výskumu a obnovy pamiatok. Šírka jej vedomostí neznamenala povrchnosť, práve naopak. Jej ochota podeliť sa o ne s mladou generáciou, kolegami, či inými výskumníkmi je dnes rovnako vzácna ako jej principiálne postoje, ktoré dokázala jednoznačne formulovať a obhájiť, či už ako dlhoročná predsedníčka a členka Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR alebo predsedníčka Pamiatkovej rady MK SR. Bola človekom, v ktorom sa vo vzácnej jednote snúbili nielen rozsiahle vedomosti, ale aj vzácna osobnosť. Neexistoval problém, ktorý by podľa nej nemal riešenie. Pristúpila k nemu konštruktívne a zdolala ho s humorom, neskutočnou energiou a nasadením, tak ako zdolávala aj svoju dlhoročnú chorobu. Bude mať trvalé miesto nielen v dejinách pamiatkovej ochrany, ale aj v srdciach tých, ktorí mali česť byť jej spolupracovníkmi. Posledná rozlúčka zo zosnulou Ľudmilou Husovskou sa uskutoční 22. marca 2022 o 16:15 hod. v bratislavskom Krematóriu.
Česť jej pamiatke!
Ľudmila Husovská spomienka