Prejsť na obsah

Lúčime sa s Evou Križanovou (1932 – 2021)

Lúčime sa s Evou Križanovou (1932 – 2021) - ilustračný obrázok
Náš pamiatkarsky svet zasiahla veľmi smutná správa. Dňa 16. novembra 2021 sa skončila životná púť historičky umenia Evy Križanovej, jednej zo zakladateľských osobností slovenskej pamiatkovej starostlivosti. V roku 70. výročia vzniku Pamiatkového ústavu sa tak symbolicky lúčime s pamiatkarkou, ktorá stála pri jeho zrode, patrila k zakladateľskej generácii pamiatkarov a s ochranou pamiatok spojila celý svoj profesionálny aj osobný život.
 
Dnes je vernosť jednej profesii a celoživotné pôsobenie v jednej inštitúcii veľmi vzácne, až podozrivé. Nie každý má však šťastie zasvätiť svoj život povolaniu, ktorého stredobodom sú hodnoty, hodnoty večnosti, či aspoň starobylosti, hodnoty autenticity a originálnosti, hodnoty, ktoré chceme zachovať budúcnosti, aby ich poznali aj tí, ktorí sa ešte nenarodili. Nie každý má šťastie zažívať každodennú radosť a vzrušenie z poznávania kultúrnych hodnôt, nie každý má šťastie byť ochrancom týchto hodnôt a biť sa za ne so slzami a hnevom aj proti vôli celého sveta. Nie každý má šťastie byť pamiatkarom… Eva Križanová také šťastie mala, pamiatkarčina sa stala jej poslaním, vryla sa jej pod kožu ešte ako študentke, keď ju dejinami umenia sprevádzali tí najpovolanejší, Güntherová-Mayerová, Wagner a Mencl. Lásky k svojmu povolaniu sa už nezbavila a ochotne znášala nepohodlie uprostred starých múrov kaštieľov, kúrií, hradov a meštianskych domov, aby odkryla ich tajomstvá a priniesla svetu poznanie o našej minulosti. Výpočet terénnych výprav, výskumných projektov, metodických materiálov, dokumentácií, štúdií a článkov, ktoré po sebe zanechala Eva Križanová, by vydal na niekoľko strán, a raz ich iste zosumarizujeme. Teraz je čas pripomenúť si ženu, ktorá navždy odišla z našich pamiatkarskych radov. Do poslednej chvíle vynikala bystrím umom a svojským humorom, a aj keď už málokedy vychádzala z domova, naďalej živo komunikovala so svetom modernými technickými prostriedkami. Pravidelne sa vídala s bývalými kolegyňami z legendárneho „klubu klobúkových dám“, ktorých stretnutia sú ozajstnou studnicou poznania pamiatkovej starostlivosti z jej druhej, čisto ľudskej stránky. Tešila sa aj z úspechov novej generácie pamiatkarok a pamiatkarov, ktorých prácu sledovala ako donedávna aktívna členka redakčnej rady časopisu Pamiatky a múzeá. Koniec prišiel nečakane, predtým, ako sme jej mohli za pár mesiacov zavinšovať k okrúhlemu životnému i pracovnému jubileu. Naša „emeritná Križanka“ bude mať navždy čestné miesto nielen v galérii zaslúžilých pamiatkarov, ale aj v našich srdciach. Česť jej pamiatke!
 
Posledná rozlúčka zo zosnulou Evou Križanovou sa uskutoční v bratislavskom krematóriu 26. novembra 2021 v úzkom rodinnom kruhu.
 

Eva Križanová