Prejsť na obsah

Lúčime sa s dlhoročným kolegom Mgr. Petrom Vološčukom, ktorý nás náhle a nečakane opustil

Pracovník KPÚ Prešov a dlhoročný kolega Mgr. Peter Vološčuk dňa 14.8.2020 náhle a nečakane zomrel.

Bol medzi pamiatkarmi od roku 1986. Okrem štandardnej širokospektrálnej agendy sa dlhodobo venoval dreveným kostolíkom a mal na starosti aj metodiku reštaurovania. Pred štyroma rokmi odišiel do dôchodku, často nás však na pracovisku navštevoval a minulého roku v decembri s nami oslávil svoju sedemdesiatku.

Osobitý humor, životné princípy, čestnosť a empatický kolegiálny prístup ostanú natrvalo súčasťou našich spomienok. S Petrom sa rozlúčime v stredu 19.8.2020 o 11:00 hodine v Dome smútku na Hlavnom cintoríne v Prešove. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Mgr. Pter Vološčuk, KPÚ Prešov