Prejsť na obsah

Zreštaurované a preložené listiny z roku 1815 z Reduty v Kežmarku

Zreštaurované a preložené listiny z roku 1815 z Reduty v Kežmarku - ilustračný obrázok

Klasicistická Reduta v Kežmarku sa dočkala v roku 2022 obnovy zastrešenia a fasád, financovaných z rozpočtu Ministerstva kultúry SR. Celkovej výmene strešnej krytiny predchádzala čiastková obnova historickej krovovej konštrukcie. „Vrásky na čele“ v rámci obnovy však robila drevená konštrukcia 4-bokej sanktusovej vežičky, ktorá bola pod medeným oplechovaním značne prehnitá. Pri jej demontáži sa v plechovej guli 14. júla 2021 našla sklenená fľaša s dvomi zvitkami pergamenových dokumentov, s latinskými textami a s vyobrazenou vedutou mesta.

Po viac ako 200 rokoch má dnes odborná aj laická verejnosť k dispozícii nielen zreštaurované dokumenty, ale aj ich odborný preklad. Dokumenty sú uložené v Štátnom archíve Prešov, pracovisko Poprad (fond: Magistrát mesta Kežmarok 1269 – 1922).

Na prvom pergamene (obr. č. 1), s rozmermi 40 x 20 cm, je vyobrazená dobová podobizeň mesta Kežmarok podľa medirytiny J. Lumitzera z roku 1814, ktorý na druhej strane (obr. č. 2) obsahuje menný zoznam funkcionárov mesta. Z obsahu dokumentu vyplýva, že zvitky spolu s fľašou, boli do Reduty uložené dňa 12. decembra 1817 kancelistom Františkom Róthom za prítomnosti významných osobností mesta (kancelista Imrich Arnold ml., edil Václav Mathei, zastupujúci účtovník/vyberač daní Jakub Lerch ml., zastupujúci kontrolór Ladislav Cerva, richtár mesta Imrich Arnold st. a tribún Juraj Stenczel). Dokument môžeme svojim obsahom považovať za významný dobový písomný prameň k dejinám kežmarskej mestskej správy a jej elít v novoveku.

Druhý dokument (obr. č. 3) s názvom „Conspectus Restaurationis“, s rozmermi 40 x 28 cm, dokladá zoznam predstaviteľov mestského predstavenstva po voľbe nových členov, ktorá sa odohrala v dňoch 26. – 27. júla 1815. Z textu vyplýva, že celý proces volieb sa konal pod „záštitou“ (predsedníctvom) kráľovského komisára, baróna Imricha Fischera z Veľkej Slatiny, pána Bačkova a Budimíra, radcu uhorskej kráľovskej komory, správcu kráľovskej Provincie 16 spišských miest a hradných panstiev Podolínec a Ľubovňa. Za správou nasleduje menný zoznam predstaviteľov vnútornej a vonkajšej rady mesta Kežmarok.

Zreštaurované a preložené dokumenty sú krásnym dokladom vybudovaného kežmarského aparátu mestských zamestnancov na začiatku 19. storočia. Prostredníctvom volených mestských hodnostárov umožňovali magistrátu mesta realizovať správu mestského života a napĺňať potreby jeho obyvateľov.

Spracoval: Mgr. Lukáš Lisý, Krajský pamiatkový úrad Prešov