Prejsť na obsah

Letná škola UNESCO

Pamiatkový
úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Medzinárodným kultúrnym
centrom v Krakove a ostatnými krajinami V4 zorganizoval už 8. ročník
Letnej školy „Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo
Vyšehradských krajinách
“ – Akadémia dedičstva V4. Podujatie sa
uskutočnilo v dňoch 27.6. – 3.7. 2016 V Krakove, Poľsku a v Pannonhalme,
Maďarsku. Účastníkmi podujatia boli vybraní odborníci, po 5 za každú
krajinu V4.

Letná
škola sa začala v Krakove prednáškami, týkajúcimi sa Dohovoru o ochrane
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Dr. T. Fejérdy, Maďarsko) a
manažmentu svetového kultúrneho dedičstva v jednotlivých krajinách V4
(Česká republika – Ing. arch. V. Kučová, Maďarsko – Dr. R. Virágos,
Poľsko – Dr. M. Wisniewski, Slovenská republika – Ing. arch. Ľ.
Pinčíková). Účastníci podujatia navštívili Benediktínsky kláštor Tyniec a
diskutovali s jeho správcami. Následne sa presunuli cez Českú republiku
(prehliadka Lednicko – valtickeho areálu) do Pannonhalmy v Maďarsku.
Tu, v benedíktínskom kláštore, v lokalite svetového dedičstva Millenary
Benedictine Abbey of Pannonhalma and its Natural Environment, sa
oboznámili s jeho manažmentom a aktuálnym stavom zachovania. Následne, v
rámci pracovných skupín, účastníci letnej školy riešili predostreté
úlohy manažmentu kláštora v Pannonhalme, ako boli: 1. manažment turizmu,
2. hodnotenie únosnosti kapacity lokality svetového dedičstva a 3.
rehabilitácia časti Varalja – blízkeho okolia kláštora. V závere
podujatia boli prezentované návrhy na ich riešenie. Počas spoločného
týždňa sa účastníci letnej školy mali možnosť oboznámiť aj s ďalšou
lokalitou svetového dedičstva – Kultúrnou krajinou Fertö – Neusiedlersee
a diskutovať o manažmente a problémoch so zachovaním jej hodnôt. V
závere podujatia boli účastníkom slávnostne odovzdané certifikáty.
Zástupcovia všetkých krajín V4 (Ing. Z. Jandlová, ČR, Dr. R. Virágos,
Maďarsko, Dr. M. Wisniewski, Poľsko a PhDr. K. Kosová, SR) vysoko
ohodnotili letnú školu ako podujatie, ktoré umožňuje výmenu skúseností
pri riešení problémov dotýkajúcich sa zachovania jedinečných svetových
hodnôt lokalít svetového kultúrneho dedičstva krajín V4. Účastníci mohli
nielen poznať rôzne lokality a ich manažment, oboznámiť sa s ich
hodnotami a problémami pri zachovaní, ale i aktívne prispieť návrhmi na
zlepšenie.
Letná škola sa uskutočňuje v rámci spolupráce ministrov kultúry krajín V4.
Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Medzinárodným centrom kultúry Krakov organizoval v dňoch 7. – 14.7.2011 Letnú školu Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách (Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries) (PDF, 126 kB).

Jej súčasťou bola konferencia krajín V4 – „Fórum dedičstva strednej Európy“ – „Heritage Forum of Central Europe”, Krakov, 7. – 9 . 7. 2011 Forum program (PDF, 334 kB), Poster (PDF, 959 kB).

Fotografie z podujatia (JPG, autor Ľ. Pinčíková)

Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)