Prejsť na obsah

Kultúrna pamiatka roka 2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo po siedmy raz súťaž Kultúrna pamiatka roka. Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky. SPP, a. s. je aj finančný partner, ktorý prispieva na zabezpečenie vyhodnotenia súťaže a štyri obnovené pamiatky odmení sumou 8 300 eur. Výtvarným symbolom súťaže je bronzová socha bájneho vtáka Fénixa, ktorú spolu s finančným šekom dostane každý ocenený.
Do súťaže bolo nominovaných 16 projektov, ktoré vyhodnotila 22. októbra 2012 odborná porota na čele s generálnou riaditeľkou Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Katarínou Kosovou. V súťažnej kategórii Obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky boli udelené štyri ceny Kultúrna pamiatka roka 2011:

  • Za komplexnú obnovu a reštaurovanie mobiliáru Kostola sv. Juraja v Spišskej Sobote
  • Za komplexnú obnovu a reštaurovanie mobiliáru jezuitského kostola v Skalici
  • Za komplexnú obnovu a reštaurovanie Jesenákovho kaštieľa a parku v Tomášove
  • Za komplexnú stavebnú obnovu renesančného paláca na Ľubovnianskom hrade a jeho inovatívne sprístupnenie verejnosti

Vzhľadom na pestrosť a kvalitu prihlásených projektov obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok sa odborná porota rozhodla udeliť v tejto kategórii ďalšie tri čestné uznania:

  • Kostolu sv. Antona Paduánskeho v Košiciach za reštaurovanie hlavnej fasády
  • Mestu Malacky za sprístupnenie kaštieľa verejnosti
  • Vlastníkom kaštieľa v Čereňanoch za záchranu a oživenie pamiatky

V súťažnej kategórii Obnova pamiatkového územia titul Kultúrna pamiatka roka 2011 nebol udelený. Výsledky súťaže sa vyhlasujú každoročne v októbri pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska. Ceny odovzdal minister kultúry 8. novembra 2012 v Dvorane MK SR v Bratislave.

(z tlačovej správy MK SR)
www.culture.gov.sk

Hrad Ľubovňa Jezuitský kostol v Skalici
Hrad Ľubovňa Jezuitský kostol v Skalici

Foto: J. Oršulová